Jak rychle řešíte podobné případy, když se například v některém z bytů objeví problém s odpady?
Pokud možno hned. Naši lidé drží pohotovostní službu každý den do deseti hodin do večera. Jsme připravení řešit hlavně problémy s dodávkami elektřiny a vody. Závady se snažíme odstranit okamžitě. Případně provést opatření, aby se zamezilo dalším škodám.
Stalo se někdy, že se problém táhl delší dobu, například měsíc?
Zatím jsem se s tím nesetkal. Nevím o tom, že bychom někoho museli odstavit od vody nebo od odpadů na několik dnů. Opravu jsme vždycky zvládli velmi rychle. Jedná-li se o komplikovanější problém, je nejdůležitější zajistit co nejdřív provizorní řešení, aby bylo omezení obyvatel pokud možno co nejmenší. Pak necháme havárii odstranit specializovanou firmou.
Co by následovalo, kdyby se nějaká oprava protáhla na týdny?
To si nemůžeme dovolit. Maximálně může jít o dny. Když v Poštorné prvního ledna kompletně vyhořel elektrický rozvaděč, hned další den byli všichni postižení obyvatelé napojení na provizorní přívod. A do týdne byla elektrická síť opravená se vším všudy.
Opravdu jste nikdy nemuseli řešit žádné komplikace?
Ale jistěže ano, snažíme se ale vždycky s lidmi domluvit. Když je to nezbytné, požádáme je, jestli by nemohli jít na den nebo dva jinam, třeba k příbuzným, abychom závadu byli vůbec schopní opravit. Dokáži si představit situaci, kdy by mohl být s opravou odpadů velký problém. Snažili bychom se to zřejmě vyřešit právě tímto způsobem.
Berete v potaz, je–li postiženou osobou starý člověk?
Musím říct, že ne. Přistupujeme ke všem stejně. A to v tom smyslu, že se jim snažíme vycházet maximálně vstříc.
Co vlastně říkáte na měsíc se táhnoucí případ z Podivína?
Těžko se mi to hodnotí. Neznám rozsah poškození ani okolnosti, za jakých se to stalo. Pouštěl bych se na tenký led.