Škola se do projektu spolufinancovaného evropskými sociálními fondy a ministerstvem školství připojila s dalšími devíti školami z celé České republiky. „Žáci se pod vedením proškolených pedagogů učí rozumět médiím, zásadám komunikace a sami se snaží vytvářet mediální sdělení,“ vysvětlil náplň projektu ředitel školy Miroslav Strouhal.

Výsledkem dosavadní práce žáků jsou dvě čísla nového školního časopisu. „Postupně vytvářejí i multimediální kroniku školy, která bude obsahovat krátké nahrávky ze školních akcí. V průběhu letošního školního roku absolvovali dva celoškolní projektové dny, kde se učili vytvářet reklamy nebo tvořit televizní zprávy,“ popsal Strouhal.

Zapojení do projektu zajistilo škole moderní techniku, kterou využívají sami žáci. Snahou učitelů je podle Strouhala, aby žáci v průběhu školní docházky získali základní přehled o fungování médií. „To znamená nenechat se sebou manipulovat a umět ze záplavy informací správně vybrat to, co je pro jejich život důležité. Tím se naplňuje i část školního vzdělávacího programu v oblasti mediální výchovy,“ řekl ředitel školy.

V současné době se žáci připravují na závěrečnou konferenci všech zúčastněných škol. Proběhne v květnu v Seči. Tam všichni předvedou svoji celoroční práci.