Zájemci si na ní mohou prohlédnout nálezy, které v oblasti bývalého Mušova zanechala v druhém století římská legie. Novomlýnská nádrž je jediným místem, kde byly dosud zjištěny stavební památky antické architektury u nás.
Výstava kromě předmětů, které po sobě zanechali Římané, nabízí i dochované nálezy po Germánech. Návštěvníci si mohou také prohlédnout ukázky archeologických výzkumů, fotografickou dokumentaci i kresby. Expozice je doplněna promítáním o lokalitě Pasohlávek.