Jeho první etapa, jíž je výstavba chodníků a usazení veřejného osvětlení, je momentálně v plném proudu. Rozpočtové náklady tamní podle starostky Marie Vlkové vyčíslili na milion.

„Myslím si ale, že to tolik ani stát nebude. To proto, že si práce děláme sami a navíc z vlastních materiálů. Opracováváme totiž dlaždice ze starých chodníků ve městě, které měníme a na něž dáváme zámkovou dlažbu,” řekla Vlková s tím, že úprav se dočká na 620 metrů stávajících chodníků. „K tomu doděláváme na 230 metrech chodník zcela nový,” dodala s tím, že dříve lidé využívali hlavně silnici.

Veřejné osvětlení na páteřní cestě mezi centrem města a vinnými sklepy už svému účelu slouží. „Jde o hodně frekventovanou cestu a my jsme chtěli zabránit případné nehodě. Zkrátka jsme nechtěli ohrožovat lidi,“ vysvětlila starostka důvody, které tamní k takovému opatření vedly.

„Turistů k nám míří čím dál víc. Navíc spousta vinařů má nad svými sklepy i ubytování. Lidé tedy pendlují,” připomněla Vlková.

Tato trasa jako páteřní je podle ní navíc velice výhodná. „Když se postavíte čelem ke sklepům, je cesta uprostřed. Napravo i nalevo je zhruba stejný počet sklepů. Dostat se k nim dá sice i ulicí Čejkovskou od školy, jde ale o zdlouhavou cestu. Tady přes centrum města je to zkrátka lepší,” usmívala se starostka.

S opravami u vinných sklepů tamní začali v roce 2008. Nejprve šlo o cyklostezku, pojmenování sklepních uliček a vznik jednotlivých náměstí.

„Nyní bychom byli rádi, pokud by se nám podařilo získat dotace na nedokončených asi sedm set metrů cyklostezky mezi Starými Belegrady. Je totiž nevyhovující a pro cyklisty nebezpečná. Strmá je tak, že mnohde musejí jít i pěšky,” nastínila Vlková s tím, že pokud neuspějí, opraví Velkobílovičtí cestu sami.