Díky tomu se třeba zlepšila protipovodňová ochrana blízkého Drnholce. „Odstranili jsme levobřežní hráz, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, což nechceme. V lokalitě jsme proto vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři tam navíc vytvořili mokřad s tůní.

Až vysázené stromy povyrostou, může upravené území zachytit při extrémních situacích až 350 tisíc kubíků vody. „Už dnes se tam při běžných zvýšených průtocích rozlévá na ploše téměř tří hektarů více než padesát tisíc kubíků vody,“ zmínil Gargulák.

Obnova Baštýnského potoka vyšla na více než osmnáct milionů korun.