Protože ale Mikuláš nepřišel, nelehkého úkolu se zhostil předseda organizace Zdeněk Raška. Popřál důchodcům zdraví a pohodu k vánočním svátkům i na celý příští rok.

Součástí příjemného posezení byl samozřejmě také bohatý kulturní program. Toho se ujala mateřská škola ze Staré Břeclavi.

Děti předvedly pásmo říkanek a písniček zaměřených na adventní dobu a blížící se Vánoce. Po celou dobu krásného vystoupení bylo v sále hrobové ticho, zato na konci je důchodci obměnili bouřlivým potleskem.

Poté mohli senioři podebatovat s dalšími členy. Mnoho z nich využívá právě těchto posezení k vzájemnému přátelskému povídání, které tentokrát zpříjemňovali svými skladbami manželé Stehlíkovi.

Co říci na závěr? To je velmi jednoduché a prosté: Roky plynou, ale vzpomínky stále zůstávají…