Podle slov Jitky Sobotkové, starostky Mikulova, je jihomoravské město velmi bezpečným místem pro život. Zamýšlený výzkum se proto bude soustředit na různé části města, osobní vnímání bezpečnostní situace jednotlivých občanů nebo práci městské policie.

Na základě výsledků bezpečnostní analýzy bude možné rozhodnout, jak učinit z Mikulova ještě spolehlivější město.

Výzkum vyjde finančně na 332 750 Kč vč. DPH, přičemž 150 000 Kč pokryje Dotačního programu pro oblast prevence kriminality Jihomoravského kraje.

Průběh dotazování má přesně daná pravidla: 

  • Tazatel se prokáže platným průkazem STEM/MARK.
  • K výkonu svého práce nepotřebuje vstupovat do vašeho bytu či domu.
  • V rámci osobního kontaktu s vámi vyplní dotazník, jehož rozsah nepřekročí 15 minut.
  • Tazatel vám nebude nabízet žádné služby, požádá jen o vyplnění dotazníku.
  • Nebude po vás požadovat osobní doklady ani peníze.
  • Informace shromažďované v rámci průzkumu budou anonymizovány a bude s nimi nakládáno podle Zákona na ochranu osobních údajů.

Zdroj: webové stránky města Mikulov

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Vystřelující poklopy vyděsily Mikulovany. VaK posuzuje kanalizační síť ve městě

Mikulovští se vzpamatovávají z bleskové průtrže mračen. | Video: Ivana Solaříková, Hana Švástová, Rostislav Růžička a Deník/Iva Haghofer