Vybudovat lázně, golfový areál, opravit historické centrum? Takové otázky si v těchto dnech klade vedení mikulovské radnice. Komise pro regionální rozvoj si dala za cíl vypracovat strategii města, tedy plán, jakým směrem by se Mikulov měl v budoucnu ubírat. Snaha zjistit názory tamních obyvatel přes internetovou diskuzi ale zatím vyšla spíše na prázdno.

„Materiál, který je starý už pár let, jsem na diskuzní fórum dal jako inspiraci. Je to vlastně poslední verze strategického materiálu města. Chtěl jsem využít fórum jako anketu, co by si lidé představovali, kam by se měl Mikulov dál rozvíjet,“ nastínil důvod, proč vyzval Mikulovčany k diskuzi, člen Komise pro regionální rozvoj Jiří Matuška.

Podle něj je témat, o kterých by se mělo více mluvit, v Mikulově hodně. Aktuálně například, jak se využily pozemkové úpravy k tomu, aby se jih Mikulova vyčlenil pro vznik golfového areálu. „Ale je to priorita města, nebo není? Máme se ubírat tímto směrem, nebo se třeba více věnovat lázeňství či opravě nemovitostí?“ naznačil Matuška, čeho chtěl veřejnou diskuzí dosáhnout.

Zatím je ale spíše zklamaný z toho, že lidé nemají moc zájem o toto téma. „Mikulovčané jsou zřejmě otrávení, objevilo se tam jen pár reakcí,“ přiznal.

Tři hlavní okruhy

Matuška už má představu, o čem by se mohla komise na začátku dubna bavit. „Mám tři okruhy. Město jako úřad, město jako vlastník majetků a město vytvářející podmínky pro život a pobývání v něm. Takže jak bude podporovat spolky, starat se o návštěvníky, představovat město ostatním,“ navrhl pár bodů Matuška s tím, že podle něj je takovýto plán pro město důležitý. Už proto, že by se jím mohly řídit i další zastupitelstva.

Starosta Mikulova Rostislav Koštial doplnil, že nový plán by měl být vlastně jakýmsi doplněním toho, co už předchozí vedení města rozpracovala v minulých letech. A zaměření se na cestovní ruch je podle něj samozřejmé. „Někteří lidé mají pocit, že je pro nás nejdůležitější právě cestovní ruch. Ale já jako starosta nepovažuji záležitosti, jako opravu chodníků nebo cest, budování dětských hřišť, za strategické cíle. Jsou to standardní věci, které při tom všem děláme,“ uklidnil obyvatele Mikulova.

Podle něj Mikulov Mikulovem dělá hlavně vinařství. „Věřím, že dalším pilířem je historie. Velký potenciál máme také v lázeňství. Naším ambiciózním cílem je golf. Pokud se nám to všechno podaří, věřím, že z Mikulova vytvoříme perlu jižní Moravy. Zatím jsme pro to moc neudělali, takže bych sliby chtěl změnit na skutky,“ řekl Koštial s tím, že nová turistická lákadla by mohla přinést zaměstnanost všem tamním lidem a přitáhla by třeba i nové obyvatele.

„Nesmíme samozřejmě zapomínat ani na přírodu, ta je také důležitým pilířem. S tím vším, co máme, jsme vlastně předurčení preferovat turistiku. Navíc máme štěstí i v tom, že průmysl, který u nás máme, tady zůstává a firmy neutíkají,“ zamyslel se starosta.

Zda bude strategii dělat skutečně jen komise, nebo si město najme i nějakou firmu, zatím není jasné. Podklady ale podle Koštiala stejně musí přijít od lidí. „I Hustopeče mají takovýto strategický plán. Materiál musí být živý, aby do něj mohla třeba nová zastupitelstva zasahovat. Je důležité vědět, kam se chceme v budoucnu ubírat,“ byl přesvědčený o nutnosti hustopečský starosta Luboš Kuchynka.