Postavit naučnou vinařskou stezku vedoucí kolem potoka. S takovou myšlenkou přišel mikulovský podnikatel Jiří Marian. A tamní starosta se spolu s ním a botaničkou Regionálního muzea v Mikulově Miladou Rigasovou hned pustili do plánování. I když připouští, že zatím je celý projekt pouze v úplných začátcích.

„Mikulovem v sedmnáctém století protékal kolem historického středu Hnánický potok. Napadlo nás, že bychom část potoka mohli obnovit. Žádnou řeku tady nemáme a poměrně nám i chybí. Protože ale naši předci začali do původního koryta potoka před mnoha stoletími svádět stoky a kanalizaci a množili se tam potkani, potok zaklenbili. Takže od té doby je kus součástí městské kanalizace,“ vysvětlil mikulovský starosta Rostislav Koštial.

To, že Mikulovu říčka chybí, potvrdil i Jiří Marian. „Představte si město, které nemá žádnou řeku. S vodou je to mnohem hezčí. Přitom bydlím v Mikulově v ulici Mlýnská. Větrný mlýn tady nikdy nebyl, takže je jasné, že tu musel být potok. Začal jsem se tím zabývat a zjistil jsem, že tady opravdu byl. A krásný. Voda do města patří, tak jsme si řekli, že pro to něco uděláme,“ usmíval se podnikatel.

Kolem znovu odkrytého koryta potoka, které by mohlo být až kilometr dlouhé, by podle plánů našli tamní obyvatelé i návštěvníci naučnou vinařskou stezku.

„Z centra náměstí by od Dietrichštejnské hrobky až k bývalému sídlu novokřtěnců mohl vést jeden viniční řádek, který by byl jakousi osvětou. Vysadili bychom tam jednotlivé odrůdy vína a připojili k tomu i jejich popis,“ poodhalil Marian.

Ten by chtěl také začít s obnovou moravských předzahrádek, kterých bývalo v Mikulově v minulosti mnohem více a vytvářely specifické prostředí.

„Část bývalého koryta vytvořila dva až tři metry široký kaňon kolem městských hradeb. Takže i to nás vedlo k tomu, že bychom jej mohli nechat vyčistit a osadit podél toho historické odrůdy vinné révy,“ pokračoval v plánování starosta, který se už začal poohlížet i po penězích. Uvažuje například o spolupráci s Rakouskem.

„Mohli bychom tam pak pořádat vinařské slavnosti, protože v rámci vinobraní se už mnoho let potýkáme s místem. Proto neustále hledáme nová. Myslím si, že vinařské historii i vinařství hodně dlužíme. Všechny takové myšlenky proto vítám,“ měl z nápadu radost Koštial.

„Jsme rádi, že se vedení města tato myšlenka líbí. Čím víc lidí si řekne, že je to zajímavý projekt, může být výsledek mnohem lepší, dokonalejší a s hlubšími znalostmi a většími možnostmi. Z potoka se stala stoka. Podle starosty není zase tak velký problém dostat vodu na povrch,“ dodal Marian s tím, že podle něj by taková věc Mikulovu slušela. A zatím se na tom prý se všemi shodli.

„Taková myšlenka je pro návštěvníky města bezesporu přínosná. Každá naučná či poznávací stezka, která představuje lidem vína, je dobrý nápad. Laik mnohdy mezi jednotlivými odrůdami až takové rozdíly nepozná, projeví se to nejvíce v období vinobraní. Ale je dobře, když návštěvník vidí nejen ten finální produkt, tedy víno, ale i tu rostlinu,“ zamyslel se nad zajímavým nápadem ředitel Národního vinařského centra Pavel Krška.