Reakce se různí. Například Mikulovanka Lenka Vránová přijala zprávu s nelibostí. Poukazovala na to, že město starší byty téměř neopravuje. „Po zvýšení ceny jsem uvažovala i o stěhování, ale najít tady bydlení je nadlidský úkol," sdělila Vránová Břeclavskému deníku Rovnost.

Autorem návrhu na zvýšení regulovaného nájemného je radní Mihalík. Dosavadní měsíční cena za metr čtvereční činila 47 korun, po změnách v občanském zákoníku půjde nově o sedm korun navíc. Pro úplnost: Mikulovští pronajímají městské byty dvěma způsoby. Tím druhým je obálková metoda, při které zájemci soutěží, kdo je za byt ochotný platit více. Ve srovnání s regulovaným nájmem bývá částka přibližně dvojnásobná.

Podobně jako v případech, kdy si lidé platí za bydlení u soukromých vlastníků. „Tento nepoměr mi nepřipadne správný a spravedlivý. Zbytek mikulovských obyvatel, kteří si hradí normální nájemné, či se z vlastních prostředků postarali o své bydlení, z takové výhody netěží," reagoval Mihalík.

Nově získané peníze půjdou do oprav.

Opoziční zastupitel Vojtěch Jedlička má k rozhodnutí výhrady. Podle něj nevznikla například analýza srovnávající ekonomickou výtěžnost s nájmem regulovaným a tím z obálkové metody. Poukazoval přitom na případy, kdy lidé platící více častěji odchází a byty zůstávají prázdné. „Otázkou také je, zda do neregulovaných nejde více peněz, aby se zájemci našli?" ptal se Jedlička.

Podle něj navíc město dlouhodobě opomíjí vznik malometrážních bytů například pro penzisty, pro které je zdražení citelné. „Tato ani minulá rada se nezasadily o to, aby takové prostory vznikly. A to přesto, že od státu na to existují různé pobídky," doplnil Jedlička.

Mikulov vlastní kolem tří set šedesáti bytů. Asi dvacet z nich slouží k řešení akutní sociální nouze, čtyřicet se podařilo vysoutěžit v dražbě a přibližně tři sta bytů je dlouhodobě v regulovaném režimu.

Pro srovnání. Lidé obývající městské byty v Břeclavi platí měsíčně za metr čtvereční 56 korun. Za domácnost s průměrně 45 metry čtverečními posílají dva a půl tisíce. Zájemci na přidělení čekají i šest let.