„Reagujeme na suché roky, kdy je zálivka naprosto klíčová. Máme neobvyklý výpadek zelených ploch. Regenerovat budeme muset také velké trávníkové plochy. Rádi bychom navíc zavedli květnaté bezúdržbové louky,“ řekl mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Radikální změny se čerstvě dočkal i prostor se stromy a keři pod úrovní Kostelního náměstí vedle mikulovské Jednoty, který upravila a postupně vyčišťuje městská společnost Tedos.