Kontrolní proces je součástí širšího projektu s názvem Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov, který vyjde celkem na osm miliónů korun. Sedm miliónů přitom město získalo z Evropského sociálního fondu.

„Od počátku tohoto volebního období je záměrem vedení města provést nezávislý personální audit. Firmy, které tyto služby zajišťují, si však účtují poměrně vysoké částky. Proto jsme zažádali o podporu z prostředků Evropské unie,“ vysvětlil důvody vzniku projektu tajemník městského úřadu Jiří Večeřa.

V říjnu má vzejít z výběrového řízení odborná firma, která během příštího roku kontrolu uskuteční. V dalších fázích projektu bude třeba stanovit, jak současný systém vylepšit a změny využít v praxi. Podle tajemníka by se mohly projevit třeba sloučením odborů nebo přesunem pracovníků na jiná oddělení, což může vést k efektivnější a levnější práci úřadu.

„Personální audit je však jen dílčí část projektu. Ten bude řešit ještě procesní audit, vzdělávání úředníků, systém ekonomického a finančního řízení úřadu a organizací, které zřizuje město, a strategii rozvoje školství a aktivit pro volný čas,“ uvedl Večeřa.

Uskuteční se také školení pracovníků kvůli vyjasnění kompetencí, zdokonalení manažerských dovedností a zkvalitnění přístupu zaměstnanců k lidem, kteří potřebují na úřadě cokoli vyřídit. „Spokojenost lidí se službami poskytovanými na úřadě budeme podrobně vyhodnocovat a následně vést naše pracovníky ke zlepšení služeb ve všech ohledech,“ uvedl tajemník.

DANA SMRČKOVÁ