„Tento svazek Historického atlasu měst České republiky prezentuje jihomoravské město, které je ukázkovým příkladem staleté cílené koncepce budování rezidenčního města zasazeného do rámce esteticky stylizované, komponované krajiny. Představuje jedinečný urbanistický celek, který nemá srovnatelné obdoby nejen u nás," uvedl redaktor dílu věnovaného Mikulovu Robert Šimůnek.

Na své si tak přijdou příznivci historie, urbanistiky, kartografie a především Mikulova. Pětadvacátý díl historického atlasu budou mít lidé šanci zakoupit za čtyři sta sedmdesát korun na slavnostním křtu.

„Křest se uskuteční ve čtvrtek třináctého prosince o půl páté odpoledne v zámeckém Sále předků v Mikulově," pozvala Lenka Křivánková z městské společnosti Mikulovská rozvojová.

Na publikaci spolupracoval autorský kolektiv mikulovského regionálního muzea a Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově. Kniha představuje město a jeho části od šestnáctého století po současnost.

Všechny publikované položky jsou opatřené popisky a zpravidla i komentáři. Seznam použité literatury obsahuje asi čtyři sta údajů k dějinám města. Resumé úvodního textu a souhrn obrazových a mapových příloh navíc tvůrci svazku přeložili do německého a anglického jazyka.

Edice, kterou vydává Historický ústav Akademie věd, mapuje vývoj osídlení českých měst. Vznikly již svazky k Českému Krumlovu, Kutné Hoře, Telči, Opavě nebo Jičínu. Atlasy jsou součástí celoevropského projektu, který poskytuje srovnávací studium měst v mezinárodním měřítku.