Znojemský marketingový odborník Pavel Kovařík označil mikulovskou novinku za zajímavou. „Když se logo vhodně použije, určitě zaujme. Už tím, že jsou první. Pokud plánují, že bude v rádiích, je to dobrá strategie,“ míní Kovařík.

Podle něho jde hlavně o zapamatovatelnost zvukové značky. „Pokud je dobře udělaná, lidé si ji zapamatují a zvýší to povědomí o Mikulovu. Pokud je znělka nápaditá, může dokreslit image města a zafungovat,“ řekl marketingový odborník.

V oblibu loga doufá i Leskovjanová. „Věřím, že si je lidé zapamatují a vždy si je spojí s neopakovatelným kouzlem Mikulova,“ uvedla místostarostka.

Logo poprvé zaznělo na nedávných Slavnostech města Mikulova. Mikulovský probošt Pavel Pacner ho zatím neslyšel. „Myslím, že Mikulov už je nyní dostatečně známý a propagovaný. Ale minimálně je to rarita,“ řekl kněz.