V areálu má vyrůst krytá hala se dvěma kurty a venkovní sportoviště. „Chtěli bychom vybudovat pevnou halu a pět venkovních kurtů s povrchem z umělé trávy. Součástí sportoviště bude i cvičná stěna a odpovídající zázemí s tribunami a parkovištěm,“ popisuje předseda Tenisového oddílu Mikulov Milan Novák.

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání sice jednohlasně schválilo vypracování projektové dokumentace na náklady města, někteří zastupitelé však situaci srovnávají s výstavbou sportovní haly tělovýchovné jednoty Pálava, za kterou město nyní splácí úvěr. Předseda tenisového oddílu je však přesvědčen o tom, že tenisový areál dokáže na svůj provoz vydělat. „Informovali jsme se v různých městech po celé republice, ve kterých mají podobná sportoviště, a většina z nich se dokáže bez problémů sama zaplatit,“ ujišťuje Novák.

Ani mikulovský starosta Rostislav Koštial se neobává opakování scénáře sportovní haly. „Financování tenisového areálu bude úplně jiné. Chtějí získat finance z dotací a od sponzorů, takže nebudeme řešit žádné ručitelské závazky. Kromě toho jsou členové oddílu ochotni platit takové příspěvky, aby pokryli své režijní náklady,“ uvedl starosta.

Ten navíc upozornil, že město musí tenisový areál stejně řešit, protože má vůči oddílu závazek. „V prostoru současného tenisového areálu na Doležalce hodlá město vybudovat zelenou plochu s parkovacími místy. Tenisté jsou ochotni po vybudování nového sportoviště převést současný areál bezplatně na město,“ konstatuje starosta.

Ve vlastnictví města by měl být i nově vybudovaný areál, přičemž tenisový oddíl bude jeho dlouhodobým nájemcem a provozovatelem.