Vzhledem k tomu, že se s vodáctvím teprve seznamují, nemají soutěžní ambice. Zatím si užívají radosti a strasti, které přináší výcvik. Až po řádné přípravě se vrhnou do vodáckých regat.

„Zpočátku mezi lidmi převažovala nedůvěra. Přece jen se jedná o vodu a to většina rodičů vyhodnocuje jako riziko. Myslím ale, že se nám postupně podařilo získat důvěru, a v současné době členů přibývá. Fungujeme chvíli a stále nabíráme nové zájemce,“ vzpomíná na začátky fungování oddílu kapitánka mikulovských skautů Jitka Ohnesorgová.

Jak říká, novomlýnské nádrže jsou naprosto ideální místo k plachtění. „Byla by škoda toho nevyužít. Co nás dlouho trápilo, byla interní nařízení. Skautské činnosti na vodě jsou vždy pod dozorem osob starších osmnácti let, které navíc musí mít potřebnou kvalifikaci. Proto jsme nějakou dobu zvažovali, zda do toho jít,“ říká Ohnesorgová. Také dodává, že za rozšířením mikulovského skautu o vodní a další outdoorové aktivity nebyl tlak zájemců, bylo to čistě rozhodnutí vedoucích. Ti pracují s dětmi ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Hlavní náplň činnosti mikulovských skautů je daný organizací. Doprovodné aktivity většinou konkrétní vedoucí volí podle toho, v čem sám vyniká a v čem se také dobrovolně vzdělává. Nejinak tomu bylo i v případě vodního oddílu.

„Nějakou dobu se o oddílu vedly pouze řeči. Hlavní zlom přišel vloni v zimě po vypsání celoročního výcvikového kurzu s kapitánskými zkouškami. A bylo rozhodnuto. Po náročném výcviku se nám podařilo koncem loňského roku splnit všechny podmínky pro získání hodnosti kapitána a tím i možnosti založení vodního oddílu,“ popisuje kapitánka skautů cestu ke zrodu vodního oddílu.

Jeho založení a vybavení s sebou samozřejmě nese nemalé náklady. „Výhodou je, že oddíl je součástí skautského střediska. Takže i financování oddílu je provázané se střediskem. Činnost střediska podporuje město Mikulov, často žádáme o dotace i z Jihomoravského kraje a podporuje nás i ministerstvo školství,“ říká Ohnesorgová. Navíc připomíná, že skautské středisko nastartovalo svoji činnost hned po sametové revoluci, takže vedoucí mají mnohaleté zkušenosti s vedením dětí.

KATEŘINA HÜBNEROVÁ