Cílem byla digitalizace povodňového plánu. „Rovněž vybudování sítě varovného 
a vyrozumívacího systému pro Mikulov a okolí. Pořídili jsme a nainstalovali srážkoměr v Perné. Povodňové plány a výstup ze srážkoměru si mohou lidé prohlédnout na webových stránkách města," uvedla vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání Jana Škrobianová na webu městského zpravodaje.

Otázka o dopadech klimatických změn zazněla i na nedávném výjezdním zasedání rady Jihomoravského kraje 
v Hustopečích. „Jsme v okrese, který je postižený těmito dopady. Je potřeba plně využít fondy na jejich zmírnění. Je nutná spolupráce všech složek, nejenom samospráv a zemědělců. Problém jsou hlavně bleskové povodně a ničení půdy. Jednotliví starostové by měli zvážit vypracování žádostí, které pomohou chránit ornici, například zatravňováním vinic," nechal se slyšet náměstek hejtmana Roman Celý.