Aktuálně je na řadě oprava dvou dešťových vpustí. „Sháníme firmu, která by zde udělala řádný geologický průzkum. Pak se rozhodne, co dál, a jaká navrhnout opatření, abychom tuto nepříjemnou situaci s konečnou platností vyřešili. Zřejmě se silnice bude muset navrtat a vyplnit suspenzí, to ale předbíhám,“ naznačil vedoucí oblasti Jih krajské správy a údržby silnic Ladislav Hádlík.

Milovická starostka Veronika Blanářová na problémy ve středu obce opakovaně upozorňuje. „Měli jsme schůzku před týdnem, za čtrnáct dní má být další. Vpustí nám pod silnici zatékalo mezi larzenovou stěnu a klenbu chodby. Věřím, že pokud vyplníme vpusti, a současně i spravíme tok podél silnice, mělo by to být v pořádku a další propady a sesuvy už hrozit nebudou,“ domnívá se starostka.

Ilustrační foto - uzavírka.
Přes most i po nábřeží břeclavští řidiči projedou. Komplikací bude Poštorná

Potvrdilo se tak její tvrzení, že jedna z chodeb se skutečně nachází přímo pod silnicí, nikoli v místech vedle silnice pod čekárnou autobusu. „Vyžádala jsem si veškeré podklady od archeologů, kteří zde prováděli výzkum v roce 2009 poté, co se probořila nejnižší chodba zasahující až sedm metrů pod zem. Chodby dokonce doporučili zasypat,“ sdělila Blanářová.

První chodby se zmiňují už v obecní kronice ze čtrnáctého a patnáctého století. „Tam, kde nyní stojí pomník padlých, byla dříve radnice. Naproti škola a vedle kostel. Chodby byly zřejmě únikovými a potkávaly se. V roce 1862, kdy radnici zrušili, se uvádělo, že chodby byly zasypané. Jak jsme se ale právě v roce 2009 přesvědčili, nebylo tomu tak,“ přiblížila starostka.

Nákres systému podzemních chodeb.Zdroj: obec Milovice

Nákres systému podzemních chodeb. Obec Milovice

Původní německé obyvatelstvo totiž po druhé světové válce vysídlili. „Když sem přišli nový obyvatelé, nevěděli o tom. Zkrátka se na chodby i sklepní komplex z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století zapomnělo,“ uvedla Blanářová.

Kromě chodby hluboké sedm metrů, která je po propadu už zpevněná, v Milovicích vědí ještě o dvou dalších. „Druhá se nachází pod pomníkem. To je takzvané druhé patro v hloubce 9,13 až 9,10 metrů pod povrchem. Ta, která pravděpodobně zasahuje i pod silnici, je také skoro tři metry pod zemí. Tato je zároveň i největší. Devět krát devět metrů,“ překvapila starostka s tím, že chodby je třeba komplexně zmapovat georadarem.