Odstranit nedostatečně zlikvidované sondy po těžbě ropy a zemního plynu na 327 rizikových místech u řeky Moravy na Břeclavsku a Hodonínsku se rozhodlo ministerstvo financí. Na sanaci ekologických škod už vypsalo tři výběrová řízení, do kterých se uchazeči mohou hlásit do konce letošního března. Uvolnit na ně chce téměř čtyři miliardy korun. Cílem ministerstva je podle jeho mluvčího Radka Ležatky zamezit pronikání škodlivin do půdy, zlepšit tak kvalitu podzemních a povrchových vod, a snížit zátěž vodních ekosystémů.

„Ve směru proudění podzemních vod se nachází jímací území skupinového vodovodu Podluží, který zabezpečuje dodávku pitné vody pro asi třicet tisíc obyvatel. V minulosti byly opakovaně ověřené obsahy škodlivých látek, které mají původ v ropném znečištění i uvnitř ochranných pásem. Nápravná opatření jsou směřovaná k ochraně před jejich znehodnocením. Omezený jimi bude také přestup kontaminantů do potravního řetězce,“ vysvětlil Ležatka.

Průzkum ropných nalezišť začal na Břeclavsku a Hodonínsku na počátku dvacátého století. „Do konce sedmdesátých let minulého století nebyla ochraně životního prostředí při průzkumu a těžbě věnovaná vážnější pozornost,“ uvedl důvody směřující k nápravě mluvčí ministerstva.

Způsob průzkumu, těžby a úpravy ropy poplatný tehdejším poznatkům vedl podle jeho vyjádření v některých oblastech k masivnímu znečištění zemin a podzemních vod. „Takovéto znečištění nejenže komplikuje možnost využití území pro vodárenské účely, ale v některých místech přímo ohrožuje vodní zdroj pro hromadné zásobení Hodonínska a části Břeclavska pitnou vodou,“ podotkl Ležatka.

Z toho, že se začne na průzkumu znečištění, bezpečné likvidaci a sanaci starých ekologických zátěží pracovat, má radost také starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

„Při povodních se zjistilo, že se na polích začaly objevovat mastné fleky, což dokázalo, že problém s vrty pravděpodobně nebyl úplně dořešený. Fleky se objevily i v katastru Moravské Nové Vsi, kde jsou prameniště pro Vodovody a kanalizace Hodonín. Myslím si ale, že žádné akutní nebezpečí nehrozí,“ uklidnil Košut s tím, že je těžké zhodnotit, zda mělo ministerstvo začít jednat už dříve. „Zjistil se problém, takže je dobře, že se vyřeší. Budeme jedině rádi, když se ekologické zátěže podobného typu zlikvidují,“ usmíval se starosta.

Že jde o pozitivní zprávu ze strany ministerstva, se domnívá také ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral. „Povinností tohoto státu je peníze uvolnit, protože takových relikvií je u nás ještě dostatek. Navíc jde o oblast, která je jedna z největších zásobáren pitné vody. V některých místech navíc skutečně hrozí kontaminace. To, že ministerstvo peníze vydá, jedině vítám. Je to skvělá zpráva,“ řekl s úsměvem Vybíral.

IVA VALENTOVÁ, ČTK