„Finanční podpora z tohoto programu je určená na obnovu památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru,“ uvedla Viera Hanáková z odboru školství, kultury, mládeže a sportu břeclavské radnice.

Minimálně může majitel památky získat padesát tisíc korun, na letošní rok je pro celé území obce s rozšířenou působností stanovená kvóta 645 tisíc korun. Žádost mohou zájemci podat na formuláři, který je buď dostupný na internetových stránkách Břeclavi, nebo si jej lidé vyzvednou přímo na odboru. Uzávěrka je devětadvacátého dubna.