V České republice začíná vzdělávací systém zpravidla třemi lety mateřské školy, přičemž ten poslední rok před vstupem do školy je povinný. Jak je tomu u vás v Lichtenštejnsku?

Startujeme se dvěma lety mateřské školy. Pro děti, které pocházejí z německy mluvících rodin, je její návštěva dobrovolná. Naopak pro ty, které německy nehovoří, je povinná. Potom následuje pět let takzvané Primarschule, tedy nižšího stupně základní školy. Tyto školy se nacházejí v každé z lichtenštejnských obcí.

Následuje pak druhý stupeň jako u nás, nebo je u vás systém podobný tomu rakouskému, kde děti navštěvují buď takzvanou Neue Mittelschule či gymnázium?

V Lichtenštejnsku pak děti navštěvují takzvané Sekundarstufen. Existují tři rozdělené systémy střední školy, jedna reálná škola a gymnázium. Přepočteno na roky to znamená čtyři roky střední školy nebo školy reálné, případně pak sedm let gymnázia. Samozřejmě jde o průchozí systém. To tedy znamená, že děti mohou přestoupit třeba do vyššího stupně gymnázia. No a po dvanácti letech školní docházky následuje maturita.

Knížecím vinicím v lichtenštejnském Vaduzu vládne rulandské. Díky fénu od Alp i podloží. Na snímku sommelierka Veronika Mile a sklepmistr Sebastian Gunsch.
Deník u Lichtenštejnů: knížecím vinicím vládne rulandské, mají ho v Břeclavi

Nacházejí se všechny školy v Lichtenštejnsku, nebo musejí děti dojíždět za hranice?

Docela hodně lichtenštejnských dětí studuje v Rakousku či ve Švýcarsku. Máme zde jednu malou univerzitu, která je známá především pro úroveň svých ekonomických a hospodářských oborů a architektury. Velká část našich studentů ale opravdu spíše využívá možnosti studia v sousedních státech. Z měst je populární třeba Curych nebo Innsbruck.

Stejně jako ostatní německy mluvící země máme ale kromě tady té akademické cesty i možnosti studia na odborných školách. Po skončení tohoto studia začíná pro mladé lidi fáze učební. To znamená polovina času strávená v provozu či praxi, polovina pak ve škole. Trvání je v závislosti od typu oboru pak tři až čtyři roky.

Odborné školy a provozy se nacházejí i v Lichtenštejnsku, větší možnosti jsou ale v sousedním Švýcarsku. Záleží samozřejmě, jaký obor si děti vyberou. Učební provozy jsou zde velmi tradiční a velmi důležitou součástí školského systému. Paralelně k tomu má mladý člověk také možnost vyučit se a studium ukončit odbornou maturitou, čímž se mu otevře cesta případně i k dalšímu studiu na univerzitě.

Nahlédnutí do statistiky:
- V Lichtenštejnsku žilo na přelomu let 2020/2021 39 055 obyvatel. Z toho do škol a školek v témže roce docházelo 4717 dětí.
- Na vyšších odborných školách a vysokých školách studovalo v akademickém roce 2020/2021 1212 studentů. 73procent (884) z nich navštěvovalo školy ve Švýcarsku, 14 procent (171) v Rakousku a 4 procenta (48) v Německu. Téměř polovinu, přesně 49,5 procenta z nich, tvořily ženy.
- Na univerzitách v Lichtenštejnsku studovalo ve sledovaném akademickém roce 881 studentů. Něco málo přes 40 procent pak tvořily ženy.
- Učňů v podnicích bylo ve školním roce 2020/2021 1099, z toho bylo 37,8 procenta ženského pohlaví. Pracovních míst bylo v Lichtenštejnsku 42 758. V roce 1990/1991 jich pro srovnání bylo 19 905.