Zrušení třírychlostního rodičovského příspěvku i předčasného rozhodování o délce rodičovské dovolené, zavedení pevné částky rodičovského příspěvku po celou dobu jeho čerpání a znovuzavedení přídavků na dítě podle loňských pravidel. Tyto požadavky Evy Koudelové z Podivína podpořilo podpisem čtyři sta sedmdesát lidí zejména z Břeclavska. Teď na petici zareagoval ministr Petr Nečas.

„Úprava týkající se rodičovského příspěvku výrazněji umožňuje rodičům svobodu volby a více možností zvolit si vlastní strategii propojení péče o dítě a výkonu zaměstnání. Právě proto je nárok na rodičovský příspěvek upraven tak, aby se rodič mohl rozhodnout, po jakou dobu jej bude pobírat,“ obhajuje ministr práce a sociálních věcí v dopise změny, které platí od letoška.

Nová úprava čerpání rodičovského příspěvku podle něj vychází z dlouhodobého trendu jeho využívání většinou rodičů do tří let věku dítěte. „Pokud rodič zvolí tuto dobu, pak pobírá rodičovský příspěvek ve stabilní výši sedm tisíc šest set korun měsíčně. Pokud zváží, že jeho situace umožňuje zkrácení doby čerpání, nebo naopak chce zůstat s dítětem doma až do čtyř let věku, jsou měsíční částky upraveny tak, aby celková suma, kterou od státu dostane jako podporu při péči o dítě, byla při všech variantách čerpání obdobná,“ vysvětluje.

Koudelová ovšem s ministrovými argumenty nesouhlasí. „Je hezké, že rodič může být doma s dítětem čtyři roky, ovšem částka, kterou bude pobírat, není zrovna úměrná nynějším potřebám. Stát také nedělá nic pro to, aby umožnil matkám po rodičovské dovolené nastoupit do zaměstnání a už vůbec není schopen zajistit, aby více firem vytvářelo místa s polovičními úvazky tak, aby se rodiče mohli postarat o své děti při odchodu z předškolního zařízení,“ upozornila matka dvou dětí.

„Pokud si dobře pamatuji, spousta politických stran měla v předvolebním programu podporu rodin s dětmi. Myslím si, že by se mělo šetřit jinde,“ namítá na jeho argumenty o nezbytnosti reformy z důvodu prohlubování schodku státního rozpočtu.

Nespokojila se ani s Nečasovým vysvětlením sjednocení výše přídavku na dítě a omezení skupiny příjemců. „Pokud má rodina vyšší příjem, než je 2,4násobek životního minima, je podle pana ministra rodinou s nejvyššími příjmy. Já si to tedy nemyslím,“ vyjádřila se žena z Podivína.

„Opravdu si nejsem nejsem jista, že by nám právě tato reforma sociálních dávek nějak pomohla. Já s ní nesouhlasím. A zkusím udělat všechno možné, aby se to změnilo,“ vzkazuje místopředsedovi vlády.

Z ministerstva zdravotnictví zatím přišel Koudelové jen dopis potvrzující převzetí petice. „Odbor kontroly obdržel prostřednictvím kabinetu pana ministra petici – žádost, aby byly zrušeny veškeré poplatky za zdravotní péči u dětí od narození do minimálně patnácti let,“ napsala do Podivína Sylva Stodulková z ministerstva zdravotnictví s tím, že vyřízení dostal na starost odbor komunikace s veřejností.