„Ministři budou diskutovat o zkušenostech s uplatněním kompenzačních opatření v lokalitách zařazených do soustavy Natura 2000. V Česku je prvním takovým případem uvedení kompenzačních opatření v souvislosti s přípravou obchvatu Břeclavi, který zasahuje do evropsky významné lokality Soutok-Podluží," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Z Lednice do Břeclavi

Tématem společného jednání se stane také sucho, se kterým mají trpké zkušenosti nejen zemědělci na Břeclavsku. Měnící se podmínky se stávají problémem také pro další místa v Evropě. „Jde o nového světového strašáka pro národní ekonomiky i bezpečnost obyvatel," dodala Roubíčková.

Po setkání v Lednici se ministr Richard Brabec přesune na jednání s představiteli města Břeclav. S těmi projednávat právě téma kompenzačních opatření u záměru výstavby obchvatu Břeclav.
Visegrádské skupině předsedá Česká republika, kterou vystřídá Polsko.