Ve srovnání s minulým školním rokem dětí vycházejících ze základních škol ubylo o téměř sedmnáct set. „Jejich počet tedy klesl o asi patnáct procent z loňských jedenácti tisíc. A projevilo se to i nižším počtem přihlášek na střední školy,“ potvrdil Miroslav Marek ze školského odboru jihomoravského krajského úřadu.

Celkový počet přihlášek zveřejnil kraj na konci minulého týdne. Protože deváťáci mají podle pravidel platných od loňského roku možnost hlásit se až na tři obory zároveň, do škol na jižní Moravě letos doputovalo celkem dvaatřicet tisíc přihlášek. Tedy o čtyři tisíce méně než loni.

S poklesem ale zřizovatelé škol počítali. Počty prvňáčků u zápisu sice letos poprvé po pěti letech povyskočily. Základní školy se ale v předchozích letech spíš vyprazdňovaly a ve třídách vyšších ročníků se důsledky posledního velkého přírůstku dětí ještě neprojevily.

Po sečtení přihlášek však odborníky čekalo jiné překvapení. „Kupodivu větší pokles počtu přihlášek jsme totiž zaznamenali u oborů zakončených maturitou,“ upozornil Marek.

Popelka překvapila

Ve srovnání s odbornými školami a gymnázii byly učňovské obory v posledních letech spíš popelkou. U těch, jejichž absolventi ze školy odcházejí s výučním listem, letos počet přihlášek také poklesl. „Ale jenom o osm procent,“ podotkl Marek.

Téměř nezakolísal například počet uchazečů o studium na Střední odborné škole a učilišti stavebním v brněnských Bosonohách. Na tamní obory se letos hlásí 250 lidí. Zástupce ředitele školy Milan Ryl je vzhledem k systému tří přihlášek na střední školu zatím v hodnocení skutečného zájmu dětí o studium jednotlivých specializací obezřetný. „Už teď ale víme, že například některé uchazeče v oboru instalatér budeme muset odmítnout,“ řekl Ryl.

Zdaleka nejvíc si ale u jihomoravských deváťáků letos polepšila čtrnáctka učebních oborů, které kraj v únoru poprvé podpořil stipendii. Žáci vybraných specializací mohou díky tomu získat od kraje příspěvek až dva tisíce pět set korun za pololetí.

Rozhodl úřad práce

A počet přihlášek na tyto obory se díky tomu zvedl o víc než jedenáct procent. „Jedním z kritérií, podle kterých jsme obory vybírali, bylo stanovisko úřadů práce. Každý z nich doporučily alespoň dva úřady v kraji,“ vysvětlil jihomoravský radní pro školství Miloš Šifalda.

A podle počtu přihlášek zájem o tyto specializace skutečně vzrostl. Nejvýrazněji u oborů mechanik plynových zařízení, podlahář a řezník. „Vzhledem k systému tří přihlášek se ale může stát, že zájemci nakonec dají přednost jiné střední škole,“ upozornil Šifalda.

Tradičně největší přetlak zájemců se soustředí do několika brněnských gymnázií. Například na Gymnáziu Matyáše Lercha a gymnáziích v Křenové ulici, Slovanském náměstí či třídě Kapitána Jaroše se o každé místo uchází víc než čtyři kandidáti. „Naopak mnohé školy gymnaziálního typu mimo Brno budou mít problém třídy naplnit,“ podotkl radní.

Počty podaných přihlášek v 1. kole na jihomoravské střední školy.

Krajský radní Miloš Šifalda, který má na starosti škoství na jižní Moravě, říká: Další slučování? Až v září 2011

Jižní Morava /ROZHOVOR/ – Krajský radní Miloš Šifalda se stará o to, aby síť středoškolských oborů na jižní Moravě odpovídala zájmu dětí. Ale i o to, aby jejich absolventi našli v budoucnu práci.

O které střední školy se deváťáci na jižní Moravě zajímají nejvíc?

O ty, které bývaly populární i v minulosti. Především jsou to některá brněnská gymnázia nebo i konzervatoře. Je to dáno jejich dobrým postavením v očích lidí. Zájem o gymnázia obecně ale tak závratný není. Skutečný převis poptávky je jen na několika málo školách v kraji.

Na pokraji zániku jsou kvůli malému zájmu dětí především některé učební obory.
Ano, v posledních deseti letech je poptávka výrazně vyšší u studijně zaměřených oborů s maturitou. Potřeba jsou ale i absolventi jiných škol. Proto jsme začali s podporou vybraných oborů a žákům nabízíme stipendia. Odborné a učňovské školy musí dostat šanci se udržet. Nemůžeme ale zároveň blokovat svobodné rozhodování dětí a jejich rodičů.

Jak vedení kraje reaguje na celkový úbytek uchazečů o studium?
Jednak školám předepisujeme počty míst, které musí otevřít. K vyhodnocení přistupujeme každoročně v září. Dalším opatřením je i nepopulární slučování. Často vzbuzuje velké vášně, na druhou stranu jsme zdědili od státu skoro tři sta různých škol a v posledních letech zaniklo přes šedesát z nich. Na to, že za každou školou je velká porce emocí, vášní zas tolik nebylo.

Budete ve slučování pokračovat?
Do prázdnin žádné zásadní kroky nechystáme. Chceme počkat na aktuální čísla o počtu nastoupených studentů. Teprve pak vybereme školy, které v září 2011 sloučíme. Navíc na podzim se konají komunální volby. Naše návrhy pošleme až novým samosprávám. Řečeno s trochou nadsázky se k nim tedy nebudou vyjadřovat ti, kteří mají v období volební kampaně povinnost bránit školy proti slučování, ať to má smysl, či ne.

Tři přihlášky stále přináší zmatky

Jižní Morava – Střední školy na jižní Moravě minulý týden sečetly poslední přihlášky ke studiu. S počítáním ale pro letošek většina z nich není ani zdaleka hotová. Kolik žáků má o studium skutečný zájem totiž zatím žádná z nich netuší. Uchazeč o studium na střední škole si totiž může podat hned tři přihlášky zároveň. Tento systém poprvé začal platit už loni.

A problém, na který poukazují střední školy nejčastěji, je stále stejný. Nejistota. „Nejde ani tak o práci navíc. Horší je to, že ani po přijímacích zkouškách nevíme, který žák k nám nakonec skutečně nastoupí a který dá přednost jiné škole. To je nepříjemné nejen pro školu, ale i pro děti a jejich rodiče,“ potvrdil ředitel střední odborné školy a učiliště v Blansku Pavel Čípek.

Někteří studenti si větší výběr mezi třemi školami chválí. Jsou ale i tací, kteří by se raději vrátili k předchozímu systému jedné řádné a jedné opravné přihlášky. „Zas takový rozdíl to podle mého názoru není. Nyní mi vadí například to, že se termíny na přijímací zkoušky občas kryjí. A nad novým systémem kroutí hlavou i naši učitelé,“ podotkl deváťák z Brna Jan Dalecký.

Pokud jej přijmou dvě nebo dokonce všechny tři školy, musí se rozhodnout pro jednu. „Řekněme, že se k přijímací zkoušce přihlásí šedesát lidí. Na základě výsledku přijímacího řízení vybereme třicet nejlepších. V květnu se ale několik z přijatých uchazečů vrátí a požádá o vrácení zápisového lístku. Může tedy nastat zcela paradoxní situace, že škola odmítne třicet lidí, v prvním ročníku bude ale dětí zapsaných málo a obsadíme jen patnáct míst,“ vysvětlil Čípek.

Pokud škola neobsadí všechna volná místa napoprvé, může v návaznosti na ně uspořádat další kola přijímacího řízení.
„Minulý rok to skončilo tím, že jsme je na některých oborech opakovali několikrát. Případně jsem žáky, kteří splnili základní kritéria, prostě přijali rovnou,“ podotkl Čípek.

LUCIE HRABCOVÁ A ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI