Břeclavsko/ Nezaměstnaní nad padesát let se stávají noční můrou břeclavského Úřadu práce. Z hlediska věkové struktury uchazečů o volná místa jde nyní o jasně nejproblémovější skupinu. To přiznává i ředitel Úřadu práce v Břeclavi Lubomír Marko.

Mají nezaměstnaní nad padesát let skutečně takové problémy se sháněním uplatnění?

Bohužel ano. Zatímco jiných uchazečů o práci ubývá , tato skupina zůstavá na podobné početní úrovni. Její procentuální podíl je v důsledku toho stále vyšší a padesátníci začínají být nejproblémovější skupinou. Z celkového počtu uchazečů o práci tvoří dnes lidé nad padesát let už plnou třetinu.

A co čerství absolventi, kteří měli donedávna podobné trable?

Absolventi už nejsou problém, na trhu je pro ně nyní dostatek volných níst. Firmy je chtějí, a proto jim uzpůsobili nabídku, aby mohli po škole nastoupit do práce.

Jaký je podle vás největší handicap padesátníků?

Někteří už tolik nestačí fyzicky a nejsou tak pružní. Alespoň zaměstnavatelé si to myslí, i když to často nemusí být pravda. Faktem je, že tito lidé často pokulhávají v jazykových schopnostech. Další problém je počítačová gramotnost. Nemluvě o tom, že řada těchto lidí má pouze základní vzdělání. Samostatnou kapitolou jsou zdravotně znevýhodněné skupiny.

Mají tito lidé i nějaké přednosti?

Jistě, zejména zkušenosti. Pracovníci nad padesát let bývají také spolehlivější a nemají malé děti. Někteří zaměstnavatelé už si tyto výhody uvědomují a po těchto lidech rádi sáhnou, mají–li požadovanou kvalifikaci. Platí to hlavně pro větší zaměstnavatele typu Gumotex. Problém je ovšem v tom, že profesní skladba nezaměstnaných nad padesát let neodpovídá tomu, co trh práce požaduje.

Není přesto chyba také u mnohých zaměstnavatelů?

Jistě, ale není to jen jejich vina. Každopádně by si měli uvědomit, že zaměstnávat člověka nad padesát let může mít i svoje výhody.

Jak z toho všeho ven?

Budeme se snažit nezaměstnané nad padesát let cíleně podporovat a hledat jim vhodná místa. A připravovat pro ně rekvalifikace. Často se ovšem jedná o lidi, kteří se jen těžko přesvědčují, aby na sobě zapracovali. Aby se chtěli něčemu novému učit. Vzhlíží k důchodu, že to nějak vydrží.

Prozraďte tedy, jak toho chcete dosáhnout?

Zřejmě požádáme o pomoc odborné agentury, aby nám pomohli zjistit, kde je problém. Při poradenství bude asi nezbytný individuální přístup. Musíme jim pomoci najít motivaci. Aby třeba přijali i zaměstnání, které není výhodné. Někde se musí nastartovat. Podobné problémy bohužel začínají mít už i někteří pětačtyřicátníci.

Nejsou ve světle těchto skutečností plány vlády na prodloužení věku odchodu do důchodu utopií?

Najít uplatnění ve vyšším věku asi skutečně potíž bude, nic jiného než prodloužit věk odchodu do důchodu nám ovšem vzhledem k vývoji demografické křivky nezbývá. Je to i otázka zkrácených pracovních úvazků, které by měly firmy nabízet. Zatím je to ale u nás problém. V tomto směru jsme hluboko pod evropským průměrem.