Může z toho být pořádný malér. Otrlí sběrači železa či barevných kovů totiž v mnoha případech nehledí na to, jaké může mít jejich jednání důsledky. Své o tom ví Povodí Moravy, které na Břeclavsku spravuje například vodní nádrž Nové Mlýny.

A právě Nové Mlýny čelí v poslední době nájezdům bezohledných zlodějů. Ti neváhají odvést i několikasetkilové železné stavidlo. V krajním případě tak může jejich touha po rychlém výdělku způsobit katastrofu – náhle zaplavit obydlenou krajinu. „V krajním případě může být skutečně zabydlená oblast zatopená. Se stavidlem se manipuluje hlavně při povodňových situacích. Pokud by tam nebylo, byl by to určitě problém,“ zdůraznil Ladislav Vágner z Povodí Moravy.

Snad k nejnebezpečnějšímu případu poslední doby došlo v červnu na Nových Mlýnech, kdy někdo ukradl stavidlo od Křivého jezera. Nedlouho předtím musela policie kroutit hlavou nad zlodějem, který z části rozebral koncové klapky hrázové propusti u Pouzdřan.

Škody za stovky tisíc

„Ztrácí se ale různé věci. Počínaje nářadím přes prodlužovací kabely až po elektromotory. S krádežemi tohoto typu jsme se setkali zejména v letošních prázdninových měsících,“ postěžoval si Jan Ovesný, který spravuje nádrž u Dolních Věstonic.

Podle Ovesného pachatelé získají za železo ve většině případů jen pár tisícovek. Jejich počínání je ale nebezpečné. Nápravy škod jdou navíc do stovek tisíc korun. „Například při prodeji stavidla mohl pachatel vydělat asi čtyři tisíce, naší organizaci však vznikla škoda asi desetinásobně vyšší,“ upřesnil Ovesný. Ten zároveň upozorňuje na to, že zloději se nevyhýbají ani budovám vodohospodářů.

Vodohospodáři jsou proti krádežím navíc téměř bezmocní. Drtivá většina hrází, zařízení či budov je totiž ve volné přírodě. Odvést například část stavidla sice dá pachatelům práci, jenže při jejich počínání je jen málokdy někdo vyruší.

Podle Milana Janůvky z okresního policejního ředitelství v Břeclavi strážci zákona mnoho nezmůžou, protože nemohou monitorovat úplně vše. „Majetek by si měl hlídat především ten, kdo ho vlastní. Je to přežitek si myslet, že policie musí být úplně všude,“ upozornil Janůvka na omezený počet policistů. Z jeho slov navíc vyplývá, že situace se nejen pro Povodí Moravy v brzké době nezlepší. Sběrné dvory totiž nemají povinnost vést evidenci v případě výkupu železa, což je, jak říká, zásadní problém.

„V případě barevných kovů je to něco jiného. Ale železo mohou vykupovat, jak chtějí. Musí vzniknout příslušný zákon. Politici to slibují dlouho, ale zatím nic konkrétního neudělali. Pokud se nezmění legislativa, krást se bude dál,“ míní Janůvka. Podle něj jsou krádeže železa či barevných kovů způsobeny v prvé řadě sociálními problémy. To potvrzuje i statistika: více než padesátiprocentní zastoupení – u vyřešených případů – mají Romové.