K akci patřilo i několik pracovních dílen. „Zaměřili jsme se na různá cvičení, která se týkala herecké tvorby jako takové: práce s partnerem, napojení na něj, vnímání prostoru kolem sebe, základní dialogy, improvizace či pantomima. Ale trénovali jsme i představivost a kreativitu," popsal koordinátor akce Juraj Háder.

Tento člen Divadla F. X. Šaldy v Liberci pochází z Hustopečí a podobná setkání organizuje po celé Evropě. „Vždy se jedná o mladé lidi ze sedmi států. Ve Věstonicích to byli Češi, Italové, Bulhaři, Rumuni, Francouzi, Španělé a Poláci. Aby se navzájem poznali, uspořádali jsme mezinárodní večer přístupný veřejnosti. kde došlo na tradiční kuchyně všech států. A pak se každý večer představovala některá ze zemí," přiblížil Háder.

Most jako symbol

Rumuni podle něj nezklamali svou „dechovkou," která se jmenuje Brašovjanka. Poláci ukazovali polonézu, Bulhaři zase své tradiční tance 
a Italové ostatní učili „tanec se špagetou".

Starostka obce Erika Svobodová pozvala všechny do dolnověstonického kostela. Poslechli si tam něco o historii i současnosti obce. „Věstonice mají ve svém znaku most a oni tady mezi sebou staví také mosty, které je k sobě přibližují," trefně poznamenala Svobodová.

Účastníci setkání se podívali i do Mikulova a Brna.

O tom, že mladí lidé v celé Evropě řeší víceméně stejné problémy, svědčila jejich závěrečná vystoupení. „Pracovali na nich celý den. Zpracovávali témata jako je rasismus, ekologie, evropské občanství, přistěhovalectví či osobní zpověď Evropana," vyjmenoval Háder.

Škola v Dolních Věstonicích se stala místem evropského setkání už potřetí.