„Tento počin klubu vojenské historie je velice chvályhodný. Pokračují v tradici, tak jak se rozvinula v plné šíři za první republiky. Až v těchto letech se začíná znovu objevovat vysazování lipových alejí. Lípa byla odjakživa symbolem svobody. Myslím, že to není jen symbol vlastenectví, ale i chvályhodný čin ve vztahu k přírodě,“ ocenil práci mladých nadšenců místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské Vlastimil Němeček.

Členové Klubu vojenské historie Břeclav, nastrojení v dobových uniformách, akci uspořádali z vlastních prostředků. „Je to z jejich strany pěkný počin. Dotváří to symbolicky vážnost i důstojnost celé piety,“ poukázala ředitelka Městského muzea a galerie Břeclav Jana Kramářová.

Úterní pietě na Pohansku předcházelo o den dříve položení věnců k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.