Vyčistit část Mlýnského náhonu v Břeclavi od sedimentů a popadaných stromů a keřů. To je cíl zaměstnanců Lesů České republiky, konkrétně Správy toků z oblasti povodí Dyje, kteří již nějakou dobu pracují především u tamního zámku. Mlýnský náhon stejně jako vodní tok jsou totiž pod správou státního podniku.

„O nutnosti čištění daného úseku vodního toku nemůže být pochyb. Vodu z něj totiž mohou odebírat například provozovatelé městského koupaliště a dalších sousedících sportovišť. Už v minulých letech nebylo v korytě dostatek vody ani pro tyto odběratele,“ objasnil důvody čištění mluvčí Lesů České republiky Zbyněk Boublík s tím, že čištění se týká úseku od odlehčovacího ramena Dyje až po lávku pro pěší u zámku, kde je umístěna kanalizace.

Už v roce 2003 Správa toků z části tento úsek čistila. Nejprve z něj odstranila kmeny, o rok později v údržbě pokračovala. Letos se čištění týká asi devět set metrů dlouhé části.

Velké nánosy

„V rámci své činnosti správce toku zjistil, že v tomto úseku je mocnost sedimentu v korytě v celé šířce, která je sedm až osm metrů, přes metr, v korytě jsou napadané stromy a vrostlé keře, které zasahují do průtočného profilu,“ prozradil Boublík a dodal, že vytěžený materiál je ukládán na přilehlý pozemek a Lesy České republiky zajistí i povrchovou úpravu terénu a chystají i zatravnění břehů.

Kvůli čištění však bylo nutné některé stromy, pařezy či keře z břehů náhonu odstranit. Jednak například zasahovaly do toku a některé musely ustoupit i těžké technice, která u zámku pracuje.

„Jsme velice rádi, že se Lesy České republiky pro čištění Mlýnského náhonu rozhodly. Začaly s tím už před lety v nákladu asi sto tisíc korun a tentokrát se tato akce konečně dostala do rozpočtu Správy toků. Samozřejmě jsme jim k tomu dávali nezbytná povolení a chodíme i na kontrolní dny. Doufáme, že to teď pár let vydrží,“ byl spokojený vedoucí odboru životního prostředí břeclavské radnice Vilém Vyhnálek.

Jak uvedl, daná lokalita patří do projektu příměstského lesa, se kterým v budoucnu počítalo dosluhující vedení radnice.Lesy České republiky spolupracují nejen s městským úřadem, ale také s Povodím Moravy. „Pro zahájení stavby bylo nutné zastavit přítok vody z odlehčovacího ramene Dyje,“ sdělil Boublík.

Práce by měly u zámku skončit do konce tohoto roku. Celkové náklady na čištění jsou přes milion korun, z čehož polovinu hradí státní podnik a zbytek se Lesům podařilo získat z dotace Programu rozvoje venkova České republiky.