Podle starosty Zbýšova Jakuba Dobšíka však dlouho před výstavbou nebyla situace pro město jednoduchá. „Můj předchůdce a tehdejší vedení města byli rozhodnuti postavit novou zbrojnici za každou cenu. Nakonec se jim díky velkému úsilí podařilo na výstavbu získat evropskou dotaci ve výši patnácti milionů korun,“ zmínil.

O tehdejší tíživé situaci hasičů prozradil: „Dříve naši dobrovolní hasiči sídlili v budově městského úřadu. Měli jen dvě garáže pro velikost požárního vozidla Avia. Nic většího se do nich nevešlo. Když pak v roce 1976 pořídili vůz Škoda 706, museli zbourat toalety a sprchy, aby se tam vešel. V rámci jedné místnosti jsme tak měli šatnu, strojní dílnu, sklad i zasedačku. O sprchách jsme si mohli nechat zdát. Pro všechny byla jedna toaleta. Podmínky byly krajně nevyhovující.“

Podpora z fondů EU usnadnila výcvik záchranářů.
Resuscitace, válečná medicína i trauma. Záchranáři se školí v novém středisku

Zázemí i technika dobrovolných hasičů byly podle starosty dlouhodobě podfinancovány nejen ve Zbýšově, ale i na většině míst republiky. To se díky novým dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu EU začalo významně měnit. „O to víc nás teď těší, že evropské dotace přispěly ke smazání markantních rozdílů mezi výbavou zbýšovských dobrovolných hasičů a profesionálních hasičů,“ míní starosta Dobšík.

https://g.denik.cz/1/cc/mmr-zari-graf.jpgZdroj: se svolením MMR

Novou budovu požární zbrojnice ve Zbýšově vybudovali tak, aby se tím zvýšila akceschopnost hasičů a ti také mohli využívat lepší vybavení. Přínosem je i možnost pružněji reagovat na důsledky extrémního sucha, které je stále častější. V přízemí moderní budovy se nachází zázemí pro hasiče – velká garáž pro zásahová vozidla, šatna, sprchy a toalety. V patře je zasedací místnost, kuchyňka a také místnost s technikou pro řízení zásahů. Členové sboru zde mají k dispozici i malou posilovnu. „Díky novému zázemí se podařilo časy výjezdů k zásahům významně zkrátit,“ upozornil starosta města.

„Evropské dotace přispěly ke smazání markantních rozdílů mezi výbavou zbýšovských dobrovolných hasičů a profesionálních hasičů.“

Jakub Dobšík, starosta Zbýšova

Z dalších evropských dotačních peněz, rovněž z Integrovaného regionálního operačního programu, se Zbýšovu podařilo pořídit i velkokapacitní požární cisternové vozidlo. „Velkoobjemová cisterna nahradila dosluhující vůz z osmdesátých let. Pomáhá i při boji se suchem, při hašení požárů polí nebo lesa. Díky kvalitnímu podvozku se hasiči dostanou i na místa v hůře dostupném terénu,“ objasnil starosta.

Zbýšovská jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie JPO 3/2, což znamená, že časový limit pro výjezd má maximálně 10 minut. Udržuje v pohotovosti zmenšená požární družstva po osmi hasičích. V současné době má jednotka celkem 24 členů, což je minimum pro danou kategorii.

Hasiči pomáhali i v Českém Švýcarsku

V předchozích letech zbýšovští hasiči zasahovali i na vzdálenějších místech, ať již šlo o loňský týdenní zásah na území Českého Švýcarska, či o pomoc s odstraňováním následků po úderu tornáda na Hodonínsku. Byli i u jednoho z největších požárů v regionu, a sice u hašení požáru ivančické skladovací haly textilní firmy.

Podle sdělení starosty zbýšovští hasiči v letošním roce zatím naštěstí mnoho zásahů neměli. „V průměru míváme ročně 25 výjezdů, z tohoto počtu bývá pět až sedm s automatizovaným externím defibrilátorem – přístrojem pro neodkladné oživování (AED). A zvláště v těchto případech, kdy jde o drahocenný čas, nám moc pomáhá právě to, že díky nově postavené zbrojnici máme pro výjezd dobré podmínky,“ je přesvědčen Dobšík.

Okresní velitelství policie v Chrudimi získalo před třemi lety úplné nové sídlo. Výstavbu objektu podpořily téměř čtvrt miliardou korun fondy EU
Cely, střelnice i výcvik psů. Policisté v Chrudimi slouží v moderním areálu

Přiznává však i aktuální obavy: „K zamyšlení je to, že v naší republice probíhá masivní výstavba fotovoltaických elektráren. A my jsme letos už dvakrát vyjížděli na požár fotovoltaických zařízení. To dříve nebývalo.“

https://g.denik.cz/1/1b/mmr-zbysov-hasici-box.jpgZdroj: se svolením MMR

Netají se tím, že na své kolegy v hasičských uniformách je náležitě pyšný. „Členská základna zásahové jednotky hasičů ve Zbýšově je úzce propojená s občanským sdružením SDH. Ve Zbýšově se věnují výchově mládeže i kulturní činnosti. Najdete je prakticky u každé větší kulturní akce ve městě. Když u nás dojde k nějakým nestandardním událostem, jsou ochotni okamžitě pomoci. Na naše hasiče byl vždycky spoleh a jsem vděčný za to, že to tak je,“ říká starosta.

Jakub Dobšík: Musíme držet krok s dobou

Novou moderní budovu skýtající důstojné podmínky pro práci jednotky sboru dobrovolných hasičů postavili v roce 2017 ve Zbýšově u Brna za přispění evropské dotace ve výši 15 milionů korun. Se starostou města Jakubem Dobšíkem, který je současně velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zbýšov, jsme probrali, co se díky nově vybudovanému objektu pro jejich hasiče změnilo a jak důležitým přínosem pro ně je. Nejen v úspoře času, který při hasičských zásazích hraje velkou roli.

Jakub Dobšík, starosta Zbýšova u BrnaJakub DobšíkZdroj: Deník/Eva BártíkováJaké důvody vedly vaše město k tomu, aby podalo žádost o dotaci z fondů EU na výstavbu nové budovy požární zbrojnice zbýšovských dobrovolných hasičů?
Financování dobrovolných hasičů je v ČR dlouhodobě nevyhovující. Integrovaný regionální operační program byl první, který nabídl evropské dotace právě i na jednotky SDH obcí. Stávající požární zbrojnice již nevyhovovala standardům akceschopnosti jednotky. Ať už chybějícím zázemím, či omezeným prostorem garáží, kde nebylo možné umístit žádné nové vozidlo.

Kolik peněz z EU se podařilo na projekt získat a co všechno z nich město zaplatilo?
Dotace přesahující patnáct milionů korun byla využita na stavbu nové požární zbrojnice, která plní veškeré parametry pro boj s extrémními vlivy počasí a umožňuje hasičům adekvátní činnost v organizačním i operačním řízení.

„Podařilo se snížit čas potřebný pro výjezd z deseti minut na pět. Tato časová úspora je nejdůležitější při zásazích s přístrojem AED.“

Jak probíhala výstavba a co bylo na realizaci projektu nejnáročnější?
Náročná byla zejména příprava projektu, získání pozemků pro výstavbu a souhlasu zastupitelstva s výstavbou. Technicky nejnáročnější bylo založení budovy na pilotáži z důvodu špatných základových podmínek stavby.

Od předání stavby dobrovolným hasičům k užívání už nějaký čas uplynul. Jaké máte s novou budovou zkušenosti a co se díky ní ve vašem sboru SDH Zbýšov zlepšilo? Jak to pomohlo při zásazích?
Naši hasiči získali pro svou činnost odpovídající zázemí, které dosud nikdy neměli. Díky tomu se podařilo snížit čas potřebný pro výjezd z deseti minut na pět. Tato časová úspora je nejdůležitější při zásazích s AED, což je automatizovaný externí defibrilátor. Ten je určen k laické resuscitaci tím, že postiženému srdci podá elektrický výboj.

Pomoc z fondů EU ve výši více než pěti milionů korun směřovala do lepšího proškolení dispečerů, jejichž práce je mimořádně náročná
Stovky telefonátů denně. Komunikaci středočeských záchranářů zlepšila dotace

Můžete zmínit, kolikrát zbýšovští hasiči zasahovali a pomáhali a jaké nejvýznamnější zásahy za poslední rok či dva mají za sebou?
Jednotka SDH Zbýšov ročně vyjíždí ke zhruba pětadvaceti zásahům na výzvu Krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Dalších přibližně pět desítek akcí vykonají hasiči na žádost starosty obce. Mezi největší zásahy posledních let patří záchranné a likvidační práce při úderu tornáda na Hodonínsku nebo hasební práce při požáru v Českém Švýcarsku.

Prozradíte něco z dalších plánů SDH Zbýšov?
Tak jako se vyvíjí společnost a technologie, musí i hasiči držet krok s dobou. Extrémy počasí se projevují častěji než dříve a přináší požadavky na další dovybavení, například terénní čtyřkolky a podobně. Poslední dobou se s rozmachem fotovoltaických elektráren zvyšuje i počet požárů těchto zařízení. V budoucnu bude tedy nutné zaměřit síly právě na tato nová nebezpečí. V současné době jsme v rámci obměny techniky vyměnili dosluhující požární plošinu T148 z roku 1977 za moderní plošinu Bronto Skylift.

https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/navrhni-projekt/uvodni-strana?utm_source=inzerát&utm_medium=DeníkZdroj: se svolením MMR