„Jde o to, jak účinně propagovat Modré Hory z hlediska turistiky. Klademe důraz na informační kiosky. V každé modrohorské vesnici bude jeden. Na displeji v kiosku si budou moci turisté nají informaci o otevřených vinařstvích, ubytování a stravování,“ vyjmenoval velkopavlovický místostarosta Zdeněk Karber.

To v praxi například znamená, že vinař, který bude ve svém sklepě, odešle sms zprávu, která se zobrazí na displeji v kiosku.