„Dohodli jsme se, že obě sobotní vinařské akce, naši i němčičskou, budeme letos poprvé prezentovat společně. Využijeme ktomu hlavičku Modrých hor, které nás spojují nejen cyklostezkou,“ potvrdila letošní novinku starostka Kobylí Dagmar Kovaříková.

Kobylští zítra pro návštěvníky připravují tradiční zarážení hory. Program začne vosmnáct hodin v Suchořádské zmole, kde zahraje cimbálová muzika Vonica. O hodinu později pak následuje ukázka starodávného zvyku. Zazpívat přijede také Svodničan a mužáci z Bořetic. Od devíti hodin bude večer s otevřenými sklepy pokračovat besedou u cimbálu.

Už šestý Vinařský den v Němčičkách otevře už vdeset hodin dopoledne přednáška místostarosty Velkých Pavlovic Zdeňka Karbera o svazku obcí Modré hory. Návštěvníci si pak mohou zajít na výstavu hroznů. Hodinu po poledni projde obcí krojovaný průvod ke kapličce svatého Antonínka, kde ochotníci sehrají scénku zarážení hory. Mezitím vinaři otevřou své sklepy a nádvoří kulturního domu provoní němčičské trdelníky. Zájemci o vinohradnictví se mohou projít po Němčičkách dokonce s průvodcem.

Vinařský den vyvrcholí vosm večer na koupališti burčákovou zábavou. K tanci zahraje skupina Šiška a cimbálová muzika Břeclavan. Připraveny jsou tři druhy burčáku. O půlnoci startuje neckyáda. Ceny čekají na nejrychlejší a nejméně oděné závodníky.