„Už v minulém volebním období jsme chtěli nějak obohatit kulturní program ve městě, protože jedinou větší akcí byly Svatováclavské slavnosti. Proto jsme je minulý rok rozšířili na čtyři. Svatováclavské slavnosti, Otevírání lichtenštejnských stezek, Moravský den a Vánoční trhy,“ vyjmenoval starosta Břeclavi Dymo Piškula.

Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje je podle jeho slov na Moravě jeden z největších a nejvýznamnějších svátků. Také proto se břeclavská radnice rozhodla slavit Moravský den právě k tomuto datu. „Chtěli jsme, aby se lidé pobavili, ale také něco nového a zajímavého dozvěděli, proto jde od Moravského památníku historický průvod, v jehož čele stojí markrabě moravský a jediný římský král, který sídlil na Špilberku, Jošt Moravský, syn mladšího bratra Karla čtvrtého,“ vysvětlil Piškula a dodal, že mladým lidem chybí informace o jejich vlastní historii.

O druhý ročník slavností byl mezi příchozími velký zájem. Odpoledne se do průvodu zapojily na dvě stovky historických postav, rytířů, tanečníků, ale za dunění bubnů také král Jošt na koni se svou jezdeckou družinou. Od Moravského památníku na břehu Dyje se z doprovodu desítek Břeclavanů procházeli ulicemi až k zámku. Ten byl vyzdobený prapory jako v dávném středověku.

„Kromě oddaného lidu mě tady čeká pouze vybydlený zámek! Co to mál být? Kdo je kurfiřtem tohoto města?“ křičel rozhořčený Jošt Moravský, když viděl zanedbaný břeclavský zámek. „To jsem já, hvězdo moravská. Ale až se za tři roky vrátíš, bude zámek v celé slávě tebe očekávati,“ sliboval přede všemi starosta Dymo Piškula. „Pokud by jsi chtěl přece jenom někomu setnout hlavu, tak ne mně, ale radním a konšelům, ti za všechno mohou,“ nezapomněl zavtipkovat.

Některým návštěvníkům ale přišla všechna ta sláva přespříliš okázalá. „Je tady spousta zajímavého, ale myslím, že ty peníze by bylo dobré investovat do něčeho smysluplnějšího, třeba zrovna do opravy zámku. A to, že jsme Moravané, bychom si měli připomínat pořád, a ne jenom jeden den v roce,“ poznamenal Martin Paulík z Břeclavi.

zamyšlení