„Restaurátorský zásah spočíval v opravě omítek, říms, základového zdiva pod balustrádou i v očištění a zpevnění kamene. Zhotovené byly kopie původní balustrády i původních maleb na plechu s náboženskými motivy do výklenků těla sloupu," uvedl drnholecký starosta Jan Ivičič.

Památkově chráněný sloup byl dokončený v roce 1718. Vznikl z vděčnosti, že v letech 1714 – 1715 zasáhla Drnholec epidemie moru jen okrajově.

Sousoší i čtyřboký pylon jsou zhotovené z mušlového vápence. Na nárožních pilířích soklu stojí sochy světců svatého Floriána, svatého Šebestiána, svatého Josefa a svatého Jana Nepomuckého. Uprostřed stojící pylon je ozdobený oblaky a okřídlenými hlavami andělíčků. Ukončuje jej hlavice se sochou Madony držící Ježíška.

Je ozdobou Drnholce. A dominantou někdejšího tržiště. Morový barokní mariánský sloup se dočkal obnovy za osm set tisíc korun.