Důvodem je podle Správy chráněné krajinné oblasti Pálava prosvětlení lesních porostů, které těmto druhům motýlů vyhovuje.

„S Lesy České republiky se nám nyní podařilo domluvit, že se v místech, které navazují na plochu obývanou posledními jasoni, pokácely hustší lesní porosty, vyřezaly keře a vytvořily migrační koridory. Výsledkem je světlý parkový les, který motýlům vyhovuje. Letos jsme jich tu napočítali odhadem sto až sto dvacet. Je vidět, že když se chce, je možné se domluvit na řešení, které funguje,“ okomentoval vedoucí správy oblasti Jiří Kmet.

V loňském roce se podle správy oblasti podařilo jasoně dymnivkového prokázat jen na jediném místě, kde poletovalo nejvýše čtyřiatřicet jedinců. "V oboře chovaná zvířata totiž les kompletně vypasou, takže tu jasoni nemají dostatek potravy a úkrytů. Neprospívá jim ani frézování pasek určených k zalesnění a těžba pomocí obnovních bloků. Lesy České republiky za tento způsob hospodaření dlouhodobě čelí kritice," stálo ve zprávě na oficiálním webu Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Podle Kmeta zatím vyhráno není. „Je jasně vidět, že řešení existuje. Tím je jednoznačně taková úprava hospodaření, které bude zdejším vzácným druhům rostlin a živočichů vyhovovat. Osud jasoně dymnivkového je tak především v rukou místních lesních hospodářů. Ideální příležitost ke změně přístupu se nabízí právě nyní, kdy se projednává nový lesní hospodářský plán pro Lesní hospodářský celek Židlochovice,“ dodal Kmet.

Jasoň dymnivkový je motýlem typickým pro takzvané světlé lesy. "Tedy pro ten typ prostředí, který z území republiky během posledních desetiletí téměř vymizel. Souvisí to s opuštěním tradičních způsobů hospodaření, jakými bylo třeba pařezení, a jejich náhradou takzvaným moderním lesnictvím. Spolu se světlými lesy mizí i druhy na ně vázané. V Milovickém lese již před desetiletími vyhynuly další druhy lesních motýlů. Třeba okáč jílkový nebo hnědásek osikový. Je tedy zřejmé, že způsob hospodaření v lesích je pro přežití těchto organismů zcela zásadní," uvedli ve zprávě na webu ochránci.