Na krajské úrovni chce hospodářskou krizi řešit jihomoravský hejtman Michal Hašek. Po vzoru premiéra Topolánka proto vytvořil skupinu devatenácti odborníků, kteří mají za úkol snížit dopady krize na obyvatele kraje. Tým, který včera hejtman představil, se jmenuje Mozek. Prý proto, že v této době je potřeba především myslet.

„V Mozku nejsou jen ekonomové, politici a úředníci kraje, ale také zástupci vysokých škol, zaměstnavatelů, odborářů i neziskových organizací,“ popsal složení týmu hejtman Hašek.

Mezi jeho členy patří i rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. „Výhodou našeho kraje je to, že jsme tu vždy dokázali překročit hranice politiky i jednotlivých institucí a shodli se na tom, co je dobré pro kraj,“ říká Fiala.

Jihomoravský Mozek není pestrý jen množstvím odborníků, ale také svojí názorovou různorodostí. Zasedají v něm totiž i zástupci opozice. Za lidovce Pavel Prokop a za komunisty Augustin Forman.

„Ať se to komukoliv líbí či ne, města jsou s krajem spojena pupeční šňůrou. A já tu budu upozorňovat právě na problémy, které tlačí nás, starosty měst a obcí,“ řekl Forman, který je starostou v Miroslavi na Znojemsku.

Nová skupina se zaměří především na dvě věci. Tou první je příprava krizových scénářů krajského rozpočtu. Nejen na tento rok. „Od státu dostaneme výrazně míň peněz, než se čekalo. S tím se musíme vypořádat,“ uvedl hejtman. Podle něj se jihomoravský rozpočet ztenčí o 555 milionů korun.

Druhým cílem jsou návrhy na lepší hospodaření v krajských příspěvkových organizacích. „Řadu věcí ale nemůžeme rozhodnout v Brně, takže je předáme jako podněty vládnímu NERVu. Předpokládáme, že vláda některá ta opatření připraví ve formě legislativních předloh,“ popsal Hašek. V opačném případě chce využívat takzvané legislativní iniciativy krajského zastupitelstva. To v případě shody může také podávat návrhy zákonů.

Mozek už má na svém účtu první konkrétní návrh, jak pomoci kraji v době krize. Týká se zjednodušení systému rekvalifikací a činnosti úřadů práce. „Ten je nyní totiž nastaven na dobu hospodářského růstu, ne recese,“ vysvětlil hejtman.

Jeho kolega z Mozku i krajské rady Milan Venclík zdůrazňuje především regionální charakter týmu. „V době růstu tu vládlo velké nadšení nad spoluprací uvnitř Evropské unie. Teď se ale ukazuje, že ve Vídni nikoho nezajímá třeba jihomoravská nezaměstnanost. Ale je to pochopitelné, i nás zajímá to, co je nám nejblíže,“ řekl Venclík.

Spíše skepticky se k činnosti a hlavně výsledkům práce Mozku staví ekonomové. „Každá snaha se samozřejmě cenní, zvlášť v době krize. Haškova skupina skutečně může upozornit na některé problémy a navrhnout jejich řešení. Ale myslím, že konkrétní dopady na ekonomiku v kraji nebudou příliš velké,“ zamyslel se Marek Hatlapatka ze společnosti Cyrrus.

V době hospodářské krize mají Jihomoravskému kraji pomoct odborníci různých specializací i názorů ze skupiny Mozek. Krajský hejtman Michal Hašek k názvu týmu říká:

Nervy bývají v kýblu. Mozku se to nestává

Jihomoravští krajští radní v čele s hejtmanem Michalem Haškem uskutečnili svůj plán z letošního února a sestavili skupinu politiků, úředníků a odborníků, kteří se mají poprat s dopady hospodářské krize. Nazvali ji Mozek. „Je v ní zastoupená kompletní reprezentace kraje. Nemůžeme se tvářit, že nás nezajímá, jak se daří městům, obcím, firmám či neziskovým organizacím,“ tvrdí Hašek.

Co vás vedlo k vytvoření týmu odborníků?
Skupina Mozek je pracovní tým pro řešení dopadů krize. Ve vedení kraje jsme se shodli, že by bylo dobré iniciovat její vznik. Chceme mít komplexní pohled na řešení dopadů krize.

Jaký význam má název Mozek? Je to narážka na tým premiéra Topolánka nazvaný NERV?
O názvu jsme dlouho přemýšleli. Také proto, abychom se skutečně odlišili od vládního NERVu. A došli jsme k tomu, že máme prostě mozek. Myslíme, že to lépe vystihuje to, co je v době krize potřeba. Musíme přemýšlet. Přemýšlet nad tím, jak pohneme věci dopředu.

V lidském těle je mozek nadřazený nervům. V čem jste lepší než vládní NERV?
Vím, že občas mohou být nervy v kýblu. O mozku jsem to zatím neslyšel.

Podle jakého klíče jste vybírali členy?
Rozhodně jsme nedělali žádné výběrové řízení. Vytypovali jsme politiky, zástupce ekonomické sféry, vědy a výzkumu, neziskového sektoru a odborů. Pak jsme vedli debatu o konkrétních lidech, které jsme nakonec oslovili. Všichni přijali.

Zapojili jste zástupce opozičních stran. Proč?
Krize výrazně maže dělicí čáru mezi krajskou koalicí a opozicí. Budu trvat na tom, aby opozice společně s námi byla u rozhodování o strategických opatřeních. Nechci jí předkládat hotové materiály na stůl. Chci, aby se podílela na jejich přípravě.

Čím se bude komise zabývat?
Budeme společně připravovat krizové scénáře vývoje rozpočtu a navrhovat opatření k lepšímu nakládání s prostředky kraje a fungování organizací jím zřizovaných. Jednou z možných cest je také přijetí strategického úvěru od Evropské investiční banky, určeného na významné rozvojové prorůstové programy.

A kdy přijdou první výsledky?
Politická a úřednická část týmu už pracuje a má praktické výstupy. Schválili jsme už změny v hospodaření fondu a personální a protikorupční audit. Ve středu ráno budeme mít na stole další čtyři materiály, o kterých pak rozhodne rada a zastupitelé. Už celá skupina pak do deseti dnů předloží své projekty, které koncem března začneme projednávat.

Jak dlouho bude skupina Mozek fungovat?
Dokud bude potřeba. Krize neskončí příští týden, ani za dva měsíce. Mám obavu, že potrvá i příští rok. A jsem přesvědčený, že Mozek bude mít své opodstatnění i pro příštího hejtmana.

KDO TVOŘÍ MOZEK

POLITICI A ÚŘEDNÍCI

Václav Božek. Náměstek hejtmana a krajský předseda sociálních demokratů. Má pověření zařizovat úkoly v oblasti kultury a památkové péče, cestovního ruchu, strategie rozvoje lidských zdrojů, podpory vysokých škol, vědy a výzkumu.

Martin Bělčík. Vedoucí poradců hejtmana, bývalý náměstek ministra obrany pro obrannou politiku.

Michal Hašek. Od podzimu roku 2008, kdy sociální demokraté vyhráli krajské volby, je hejtman Jihomoravského kraje. Zároveň má funkci stínového ministra zemědělství. Na konci loňského roku se stal předsedou Asociace krajů České republiky. Ve funkci krajského hejtmana má na starost rozpočet, finance a dotace z Evropské unie, legislativu, rozvoj venkova a zemědělství.

Zdeněk Dufek. Krajský zastupitel, předseda finančního výboru kraje, místostarosta brněnské městské části Útěchov, člen Hospodářské rady sociálních demokratů a předseda ČSSD pro Brno-venkov.

Ludmila Hrachovinová. Vedoucí odboru ekonomiky jihomoravského krajského úřadu v Brně.

Ivo Minařík. Od roku 2001 je vedoucí odboru regionálních rozvojů Jihomoravského kraje. Před tím studoval stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, poté vedl odbor regionálního rozvoje na okresním úřadě Brno-venkov.

Milan Venclík. Člen Rady Jihomoravského kraje, řídí strategii a programy regionálního rozvoje, podpory podnikání a rozvoje lázeňství. Je předseda jihomoravského regionálního sdružení občanských demokratů.

Jaroslav Pospíšil. Člen Rady Jihomoravského kraje s kompetencemi v oblasti dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti.

Augustin Forman. Člen Investiční a majetkové komise Rady Jihomoravského kraje. Starosta města Miroslav na Znojemsku za Komunistickou stranu Čech a Moravy.

Pavel Prokop. Starosta obce Otnice na Vyškovsku. V minulém volebním období byl místopředsedou finančního odboru kraje a krajským zastupitelem za křesťanské demokraty.

AKADEMICI

Petr Fiala. Od roku 2004 je rektor Masarykovy univerzity v Brně, profesor a zakladatel politologie na fakultě sociálních studií. Specializuje se na srovnávací politologii, evropskou politiku a na výzkum politické dimenze náboženství.

Karel Rais. Od roku 2005 rektor Vysokého učení technického v Brně. Dlouhodobě se orientuje na problematiku modelování manažerských procesů ve firmách.

Antonín Slaný. Profesor Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň prorektor vysoké školy. Věnuje se hospodářské politice, je členem vědeckých i redakčních rad mnoha odborných ekonomických časopisů.

Oldřich Rejnuš. Profesor v oboru odvětvová ekonomika a management Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, vyučuje i na Masarykově univerzitě. Zabývá se finančními trhy.

PODNIKATELÉ

Jiří Morávek. Generální ředitel reklamní společnosti Snip & Company. Dlouhodobě se podílí na pořádání významných společenských akcích v Brně jako festival Ignis Brunensis, spolupracuje s brněnskou Masarykovou univerzitou a s Dopravním podnikem města Brna.

Vladimír Plašil. Bývalý generální ředitel a nynější předseda představenstva zahraničně­obchodní společnosti ALTA, člen představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy a Regionální hospodářské komory Brno.

Michal Štefl. Generální ředitel společnosti železničního stavitelství OHL ŽS a zároveň předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy.

OSTATNÍ

Jaromír Hron. Místopředseda Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, která zajišťuje mimo jiné komunikaci mezi neziskovkami a veřejnou správou, parlamentem, zastupitelstvy a podobně.

Stanislava Slavíková. Předsedkyně Regionální rady odborových svazů Jihomoravského kraje, členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jihomoravského krajského úřadu.