Noční mrazy klesající až k minus dvaceti stupňům Celsia potrápí obyvatele Břeclavska i v tomto týdnu. Velká zima se tak i přes den dotkne nejen lidí, ale samozřejmě i zvířat. Kvůli stresu způsobenému návštěvníky lesů či jinými zvířaty mohou i uhynout.

„Zvířata se v těchto podmínkách snaží co nejméně pohybovat. Stahují se ke krmelcům, takže každý větší pohyb, kdy musejí vydat více energie, je pro ně špatný. Spíš bychom uvítali, kdyby teď lidé lesy navštěvovali míň. Třeba běžkaři se momentálně jezdí dívat všude,“ povzdychl si místopředseda velkopavlovického mysliveckého sdružení Bronislav Procinger.

Krmení by tak měly děti s rodiči nosit spíše jen myslivcům. „Sadaři a vinaři, pokud nechtějí, aby jim zvířata okusovala stromy a vinnou révu, ať nechají větvičky na zemi. Zajíc pak ohryže to, co je pro něj jednodušší,“ přidal jednu dobrou radu.

Velký problém ale vidí ve volném venčení psů. „Největší škody jsou v této době na srnčím. Psi zvěř proženou a ona vydá tolik energie, že se přehřeje. Když si pak lehne, chytne zápal plic a uhyne,“ vzkazuje majitelům psů.

To rybníkářům nynější tuhé mrazy spíše pomohly. „Měli jsme problémy s velkými hejny kormoránů. Nejenže jsou ryby jejich potrava, ale také je zneklidňují. Takže jsme radši, když je tužší zima a rybníky zamrzají,“ zdůraznil ředitel společnosti Rybníkářství Pohořelice Roman Osička.

Jak dodal, pro ryby je v tomto období nejdůležitější dostatek průtočné vody. „Samozřejmě tam, kde je nedostatečný nebo žádný přítok vody, může dojít k problémům spočívajícím v nedostatku kyslíku. To se může nepříznivě projevit na obsádkách, které se takzvaně zvednou, nejsou v metabolickém klidu, a tím pádem spotřebovávají další energii. Může docházet až k úhynu,“ vysvětlil.

Díky pevnému ledu se v současnosti na zamrzlých hladinách rybníků objevují vysekané prohlubně. Nejenže se díky nim odvedou z vody plyny, ale pracovníci jednotlivých středisek mohou kontrolovat i samotné ryby.

Velká zima už zcela zaplnila azylový dům pro jednotlivce v Břeclavi. K dispozici jsou lidem bez domova většinou jen dvě krizová lůžka.

„Větší zájem je i o nízkoprahové denní centrum. Rozšířili jsme tam také služby. Lidé mohou přijít dvakrát denně, a to až do čtyř hodin odpoledne. K dispozici mají veškerou materiální podporu. Například si mohou dát teplou polévku, čaj, jídlo. Pomůžeme jim i s vyřízením potřebných dokladů,“ přiblížila vedoucí oddělení sociálních služeb břeclavské Charity Milada Volejníková s tím, že úzce spolupracují i s noclehárnou v Hodoníně.

Zároveň přiznala, že už letos museli z důvodu plné kapacity azylového domu několik žadatelů odmítnout. Ale to třeba i kvůli opilosti. „Některým lidem nevadí, že nemají kde být. Alkohol je pro ně důležitější, a my jej netolerujeme,“ zdůraznila.