Parcela, jež se nachází v těsné blízkosti druhého stupně základní školy a pošty, měla posloužit k výstavbě objektu s knihovnou, turistickým informačním centrem, základní uměleckou školou či kavárnou. Z původní myšlenky však sešlo. Důvod? Nedostatek místa.

Vedení města v mezičase stihlo vybrat prostory nové. Od Jihomoravského kraje za šest a půl milionu korun koupilo budovu dřívější Služby škole včetně přilehlých skladů. Ta navíc přímo sousedí s místní základní uměleckou školou.

Předvánoční čas na Břeclavsku zahájí Adventní inspirace nebo punčování
Vánoční trhy letos? Podívejte se, jaké budou v Břeclavi, Mikulově a Hustopečích

Stavba nové multifunkční budovy v místech bývalého kina by byla nejen hrozně drahá, především kvůli nutnosti zbudovat podzemní parkování, ale i nedostačující. Při rozpracování studie projekční kanceláří totiž vyšlo najevo, že se do nových prostor s tím, co bychom chtěli, nevejdeme,“ zdůvodnil starosta Hasil.

Nové místo objevil, jak řekl, náhodou. „Jakmile došlo ke zrušení prodejny, začal jsem se pídit po tom, co s budovou kraj míní dál. Protože bylo v plánu stavbu prodat, vstoupili jsme do jednání a domluvili se na jejím odkoupení,“ vysvětloval starosta.

Původní stavby půjdou k zemi. Nahradí je areál nový, který má zcela zapadnout do koloritu ulice. Vedení města má k dispozici dvě zpracované studie, na každé z nich se podílela jiná architektonická kancelář. „Zastupitele s nimi zřejmě v lednu příštího roku seznámí sami architekti. Naši zastupitelé by pak měli říci, která se jim líbí více. Tu potom necháme rozpracovat,“ nastínil Hasil.

V nové multifunkční budově bude mít zázemí turistické informační centrum, knihovna, nebo také ordinace lékařů. Vyučovat zde své žáky budou moci rovněž učitelé základní umělecké školy. „Zdravotní středisko zde sice máme, ovšem radnice v něm má jen šestinový podíl. Nemáme tak kontrolou nad zdravotní péčí ve městě. Počítáme proto s ordinacemi jak pro zubaře, tak i pediatra či praktika,“ sdělil Hasil.

Velkopavlovičtí odhadují, že se náklady na výstavbu vyšplhají k částce sto až sto padesát milionů korun.