Pochybení bylo podle mluvčího Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Davida Stančíka vícero. „Odvod potvrdilo odvolací finanční ředitelství i brněnský krajský soud. O podané kasační stížnosti nyní rozhodne Nejvyšší správní soud,“ přiblížil.

V případě, že by soud pokutu z roku 2016 potvrdil, hradilo by ji podle Soji centrum z vlastních peněz.

Na pokutu upozornil Okrašlovací spolek Lednice. „Obec Lednice je stejně jako kraj partnerem centra. Zarazilo nás tedy, že o pokutě nebyli zastupitelé informovaní, přestože se o ní psalo ve výroční zprávě za rok 2018,“ uvedl za spolek Jaroslav Martinek, který byl do konce roku 2014 shodou okolností členem představenstva multifunkčního centra.

Rada kraje však informativní zprávu o činnosti centra a výroční zprávu za rok 2018 projednávala. A to na svém zasedání 16. prosince loňského roku.

„V obou zprávách je uvedena informace o platebních výměrech na odvod za porušení rozpočtové kázně z roku 2016. Kraj je tedy informovaný, nicméně z jeho rozpočtu nic placeno nebylo. A pokud máme informace, tak v této věci je vedeno další šetření,“ sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková.