„Každá skupina se představila s dvacetiminutovým programem. Jeden vybraný zástupce měl pak za úkol posekat za tři minuty co největší plochu trávy. Kvalitu posekané plochy kontrolovala místostarostka Bulhar Jarmila Truclová," přiblížil pravidla netradiční soutěže jeden z organizátorů setkání Jaroslav Švach.

Jako nejlepší se v prvním ročníku Kosení mužáckých sborů ukázal sedlák Jaroslav Nešpor – Štýlák z Moravské Nové Vsi. Člen souboru Old Stars Břeclav také po zásluze získal Zlatou kosu.Jako nejlepší se v prvním ročníku ukázal sedlák Jaroslav Nešpor – Štýlák z Moravské Nové Vsi. Člen souboru Old Stars Břeclav také po zásluze získal Zlatou kosu.

Na zajímavé akce s bohatým občerstvením a folklorním programem nechyběli ani diváci. „Kosení zaujalo i spoustu projíždějících cykloturistů, kteří se u nás zastavovali. Přijel také senátor Jan Hajda," doplnil Švach.