Kdyby mohla rozhodnout šestadvacetiletá Barbora Kurdíková, vznikl by z dosluhující hasičské zbrojnice v centru Mikulova velký ateliér. „Ve městě je spousta nadaných lidí a dětí. Mohly by se zde konat umělecké kroužky a případně letní umělecké tábory pro děti," zamýšlela se.

Vše ale bude nejspíš jinak. Vedení města nyní řeší, jak se zbrojnicí naložit. Hasiči se koncem roku přesunou do nově vzniklé stanice u nádraží a jejich dosavadní prostory zůstanou prázdné. Zájem o ni mají dvě skupiny. Jedna chce muzeum totality, druhá tržnici.

Další volnou budovou v bezprostřední blízkosti bude dům, který dnes slouží jako katastrální úřad. Ten však v Mikulově k poslednímu říjnovému dni skončí a jeho práci převezme pracoviště v Břeclavi.

„Již velmi brzo budeme tedy řešit, co s těmito dvěma volnými budovami. Záležet bude na nabídkách. Zájem o městské nemovitosti je veliký. A budeme o všem na radě i zastupitelstvu diskutovat stejně jako o každé volné nemovitosti ve městě," sdělil mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Tržnici potřebují

Už před časem přišli lidé z občanského sdružení Paměť s návrhem zřídit v brzy už bývalé hasičské zbrojnici muzeum totality. Dalším nápadem je návrh mikulovského podnikatele Ladislava Kolmačky na vytvoření kryté městské tržnice.

„Zatím se jedná o podnět. A tuto informaci bereme na vědomí. Městská tržnice je rozhodně téma důležité a už léta usilujeme o vytvoření tržnicového zázemí," řekl starosta.

Kolmačka vnímá návrh na zřízení kryté tržnice jako smysluplné řešení. „Jsem přesvědčený o tom, že si Mikulov městskou tržnici zaslouží a lidé ji potřebují. A tuto budovu v centru města vidím jako ideální. V případě, že nebude mít město zájem na její rekonstrukci a vlastnictví, tak společnost Frigoprima má zájem o odkoupení budovy s následnou realizací celé akce," sdělil Kolmačka, jenž je ředitelem zmíněné společnosti. Citoval jej mikulovský zpravodaj.

Kromě drůbeže či ryb by se v tržnici měly prodávat věci domácích a hlavně regionálních výrobců a pěstitelů. Mimo jiné formou farmářských trhů.

Muzeum totality

Lidé z občanského sdružení Paměť mají ale jiný názor. Chtějí muzeum. „Řada exponátů vážících se k historii železné opony je dnes v Muzeu Policie České republiky v Praze. Součástí muzea moderního zážitkového typu by mělo být také dokumentační centrum a exteriérové stezky, včetně badatelského zámezí," píše se v projektu občanského sdružení Paměť.

Mikulovský starosta tvrdí, že už mají na zámku zvon Svobody, naučnou stezku, na jaře byla konference a brzy vznikne památník Brána ke svobodě. „Osobně tento projekt, jenž připomíná osudy lidí, kteří se rozhodli překonat železnou oponu, preferuji," uvedl.

Jedno muzeum železné opony už existuje na státní hranici u Valtic.