Projekt v první fázi spolkne osm a půl milionu korun. Zaplatí jej český stát. Dům před osmi lety koupila chorvatská vláda. Pak se ale vše zadrhlo. „Už jsme moc ani nedoufali, že to vyjde. Naším cílem je zmapovat kulturní a historické dědictví Chorvatů tak podrobně, jak jen to půjde," uvedla Lenka Kopřivová, místopředsedkyně Sdružení občanů chorvatské národnosti v České republice.

Dienstbier, jenž má na starosti i národnostní menšiny, připomněl strastiplný osud moravských Chorvatů po druhé světové válce. „Prošli si těžkými chvílemi při odsunu. Český stát na tom má určitý kus viny. Vyhánění lidí z domovů by se u nás nemělo nikdy opakovat. Toto muzeum může být mementem. A je určitým splacením dluhu českého státu vůči moravským Chorvatům," řekl ministr.

Slavnost si nenechali ujít mnozí rodáci z Frélichova, jak se kdysi Jevišovka nazývala. Například Herwig Sitek. Vesnici nuceně opustil jako osmiletý v roce 1948. „Naložili nás do prasečáku, přitom jsme vůbec nevěděli, kam jedeme. Naše rodina skončila na Olomoucku," zavzpomínal Sitek.

Moravští Chorvaté žili na Mikulovsku od poloviny šestnáctého století. Po mnichovské dohodě v roce 1938 připadly chorvatské obce do německého záboru. Jejich obyvatelé, kteří neodešli ze svých domovů, nabyli automaticky německé občanství. Což pro ně po válce znamenalo velký problém.

Projekt vybudování muzea je rozdělený do dvou etap. Letos se má začít opravovat stará budova bývalé fary. V jejím přízemí vznikne expozice věnující se minulosti i současnosti chorvatské menšiny na Moravě, v podkroví zázemí muzea. Ke stávajícímu objektu má být příští rok přistavena budova nová. „Uvažujeme v ní o zřízení společenského sálu," doplnila Kopřivová.