Krojovaná skupina se nejdříve zastavila u starostky města Hany Potměšilové. Po vyšlehání se dočkali koledníci řádné odměny. Čekalo na ně pohoštění včetně vína, kterým si přiťukli společně na zdraví a hezké Velikonoční pondělí.

S první uvázanou stuhou na sedmimetrové pomlázce se pak vydali k dalším hustopečským dívkám a ženám.