„Jedná se o preventivní, antiparazitální léčbu. Podává se pro srnčí a další spárkatou zvěř pomocí granulovaného krmiva, do kterého jsou namíchaná léčiva,“ vysvětlil myslivecký hospodář šakvického sdružení Josef Votava.

Speciální krmivo roznesou myslivci během soboty a neděle do všech krmelců v břeclavském okrese. „Jednotné načasování je důležité, aby léčiva dostala všechna zvěř. Pokud by krmivo někde roznášeli třeba o týden později, hrozilo by díky migraci zvěře nebezpečí, že některé kusy léčba mine,“ vysvětlil.

Na antiparazitální recept sázejí myslivci na Břeclavsku už čtvrtý rok po sobě. „V minulosti se tady parazité objevovali, díky přeléčení se situace výrazně zlepšila. V naší honitbě se nevyskytují vůbec,“ pochvaloval si Votava.

Myslivecká sdružení si speciální krmnou směs, kterou roznášejí jednou v roce, vyzvedávají v sídle Okresního mysliveckého spolku v Břeclavi. Například Šakvičtí jí na šedesát kusů zvěře potřebují pětadvacet kilogramů.

Zavedený termín v polovině ledna není náhodný. „V tomto měsíci se srnčí ani vysoká neloví. Navíc je nouze o potravu a zvěř je odkázaná na krmná zařízení. V létě by se to minulo účinkem,“ ví hospodář.

Od příštího týdne pak začne jelení, dančí i další spárkaté zvěři běžet osmadvacetidenní ochranná lhůta, kdy se nesmí střílet ani požívat.