Torza těchto zvířat mohli obdivovat návštěvníci chovatelské přehlídky trofejí, která se o víkendu konala ve Velkých Němčicích. Před tamním kulturním domem se to navíc hemžilo loveckými psy, které přivedli myslivci na tradiční jarní svod.

„Přehlídka trofejí má účel společenský a také kontrolní pro úřady a myslivecká sdružení. Každá honitba má schválený plán odlovu zvěře, zjišťujeme, zda byl v loňském roce správně proveden odlov, jak v množství, tak ve věkových třídách.,“ uvedla jednatelka Okresního mysliveckého spolku Břeclav Vladimíra Vejrostová

V katalogu přehlídky mohli návštěvníci zaznamenat mnoho dobrých trofejí, které dosáhly vysokého hodnocení. Před přehlídkou prověří hodnotitelská komise všechny dodané trofeje a u každé stanoví věk a bodovou hodnotu.

Někteří myslivci se nad nejlépe oceněnými trofejemi doslova rozplývali. Na rozdíl od malých dětí, které víc než lebky s parožím zaujaly preparátorské výtvory. „Mně se nejvíc líbil jelen evropský,“ svěřila se sedmiletá Sára Tomečková.

Více legrace si menší návštěvníci akce užili venku, kde se k jarnímu svodu shromaždovali majitelé loveckých psů. Ti se z posudkových listů a od posuzovatele Jiřího Rábla z Brna dozvěděli, zda jejich pejsek má charakteristický vzhled daného plemene. Například zbarvení, výšku, kvalitu srsti, chrup, skus, správný postoj, povahu, a tak dále.

„Účelem svodu je posoudit úroveň vývoje předvedeného jedince, zjistit vady a získat přehled o stavu chovu. Svod poskytuje důležité informace nejen majitelům psů, ale též jednotlivým chovatelským klubům o vývoji plemenitby,“ vysvětlila Vejrostová.