Ještě než se stihnu rozkoukat, už přede mnou leží talíř
 s jídlem. Sedám si na volnou židli mezi myslivce. Navzájem se úplně všichni neznají, přesto se mezi sebou každý pozdraví přátelským stisknutím ruky. „Dnes nás tady bude kolem padesáti. Dvacítka našich nejlepších myslivců si mohla pozvat na tento hon 
i jednoho kamaráda myslivce odkudkoliv. Také tu bude několik psů," říká předseda velkobílovického mysliveckého sdružení Petr Polách.

Vedle mne sedí nimrod až ze západních Čech. „Přijel jsem z Tachova na pozvání od kamaráda. Doufám, že se dnes podaří něco ulovit. Ale ve výsledku jde spíš o tu dobrou partu tady, než o to něco střelit," usmívá se Tachovčan Marek Ardeleanu.

Tradice s ohněm

Je na čase nastoupit k slavnostnímu zahájení lovu. Honci a střelci se seřazují a z hlavy snímají klobouky ve chvíli, kdy trubači pronikavými tóny trubek protínají ticho pošmourného dne. Myslivci trpělivě poslouchají vedoucí honu, kteří jim dávají jasné 
a výstižné pokyny. Hon začal, tak tedy hodně zdaru.

Všichni vyráží do terénu, Brodí se rozbahněnou krajinou, kterou tvoří vinice, sady a orná půda. Střelci zaujímají své pozice a v tichosti vyčkávají. V různých intervalech se ozývají výstřely a zvuky píšťalek. Lovečtí psi běhají kolem svých pánů a poslušně jim nosí k nohám ulovené kusy.

Po třech hodinách lov končí a účastníci se vracejí zpátky 
s úlovky, které aranžují podle pravidel výřadu. Ten je důležitý pro vzdání úcty ulovené zvěři. Zajíce a bažanty pokládají do čtverce vytvořeného 
z větviček a zapalují ohně.

Na výřadu jsou přítomní všichni účastníci honu. Poslouchají se vší vážností, v pozoru se smeknutým kloboukem, kolik zvěře přinesli. „Dnes jsme ulovili osmačtyřicet zajíců, sedm bažantů a jednu straku," oznamuje myslivecký hospodář Zbyněk Valenta.

Lovu třikrát zdar

Z nebe se mezitím spouští čím dál hustší déšť. „Páni myslivci, moc vám děkuji za klidný průběh dnešního honu. Terén byl celkem náročný, ale počasí nám vyšlo úplně přesně. Jako na objednávku," loučí se se všemi Polách. Zároveň je také zve na večerní mysliveckou zábavu, kde bude díky úspěšnému lovu bohatá tombola.

Klobouky lovců putují zpět na hlavu za sborového zvolání „Lovu zdar!"