Kormoráni hnízdí na Ivaňském ostrově. Na jiných místech v tuzemsku loni ornitologové pozorovali hejna čítající patnáct až třicet jedinců. Jednalo se o Českobudějovicko, Příbramsko, střední Moravu či Chomutovsko. Celkový počet na území České republiky se pohyboval kolem dvou set jedinců. „Hnízdění je prozatím prokázané pouze v přírodní rezervaci. Nevylučujeme, že hnízdních párů bude přibývat,“ doplnil Čamlík.

Zatímco do roku 1990 byl kormorán malý v tuzemsku zaznamenaný pouze třikrát, v jednadvacátém století došlo ke změně. „Konkrétně od roku 2005 ho u nás pozorujeme již každoročně. Počet ptáků v jednotlivých letech kolísal, před dvěma mělo historicky největší pozorované hejno devět, a loni už přes sto ptáků,“ zdůraznil jednatel.

Velikost evropské hnízdní populace v padesátých letech minulého století prudce klesla, ale poslední dekády všeobecně narůstá. „Hlavními faktory úbytku bylo zmenšování rozlohy vhodných hnízdních biotopů, zejména v důsledku odvodňování mokřadů a regulace velkých nížinných řek. Dalším faktorem bylo přímé pronásledování i úhyny kormoránů malých v rybářských sítích nastražených příliš blízko hnízdních kolonií. Jeho šíření v současnosti souvisí s obnovou a ochranou hnízdišť v jižní Evropě,“ vysvětlil Čamlík.

Osídlení nové oblasti podle něj může souviset také s nepříznivým stavem na nejbližším hnízdišti v kolonii na rakouské části Neziderského jezera. Kolonie na Ivaňském ostrově představuje v současnosti nejsevernější hnízdiště v Evropě.