Rodící ženy na jihu Moravy patří mezi nejstarší v republice. Brněnské rodičky jsou v porovnání s ostatními okresy čtvrté, ženy z okolí Brna šesté a první desítku uzavírají matky z Blanenska. „Odvracíme se od východoevropských k západním vzorcům demografického chování. Ženy mají mnohem více možností. Ať už mluvíme o studiu, cestování nebo kariéře. Nejdříve si budují postavení a až poté se věnují mateřství,“ uvedl na adresu stárnoucích rodiček již dříve sociolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Aleš Burjanek.

S porody v mnoha případech souvisí i svatby. Těch se na jihu Moravy loni odehrálo více než pět a půl tisíce. Tabulce s počtem 1 717 sňatků vévodí Brno, přičemž v celorepublikovém srovnání se umístilo hned za Prahou. Tu však přeběhlo alespoň v závodu živě narozených dětí na tisíc obyvatel. S číslem 11,8 statistiku opanovalo.

Přepočteme-li však počet sňatků na tisíc obyvatel, tabulce rázem s číslem 4,4 vévodí Blanensko. A úspěch má v tomto duchu i ve srovnání s ostatními okresy. V celkovém žebříčku se umístilo čtvrté. „To je hezké. Ale nepřekvapuje mě to. Blanensko je nádherná oblast plná úžasných míst, kde lze uspořádat svatbu,“ řekl blanenský starosta Jiří Crha.

Nejstarší okres

Naopak nejméně svateb, a to i v přepočtu na tisíc obyvatel, zaznamenali na Vyškovsku. Oblast v severní části kraje obsadila i další nej. Nejméně obyvatel, nejméně narozených dětí, nejméně úmrtí i rozvodů. V poslední zmíněné statistice však při přepočtu na tisíc obyvatel oproti ostatním okresům Vyškovsko ztrácí. S číslem 2,2 se umístilo těsně za okolím Brna, přičemž na výsluní se s 1,7 rozvody na tisíc obyvatel vyhřívá Břeclavsko.

Břeclavská pozitivní statistika však příliš nekoresponduje s počtem narozených dětí. Těch měla v roce 2020 pouze 9,8 na tisíc obyvatel. Jen o půl dítěte více, než kolik se jich narodilo na posledním Hodonínsku. Rodiště a okolí Tomáše Garriguea Masaryka se i v celorepublikovém srovnání umístilo téměř na chvostu – sedmdesáté ze sedmasedmdesáti okresů. Statistika může podle odborníku souviset se skutečností, že Hodonínsko je na jihu Moravy okres nejstarší. Průměrný věk tam činí 43,8 let. Čtvrtý nejvyšší v republice.

Jedna nelichotivá statistika se ve finále nevyhnula ani v tabulkách vesměs nenápadnému Znojemsku. Tamní starší generace totiž pobírá nejnižší průměrný důchod v zemi po valorizaci k prvnímu dni letošního roku, a to sotva patnáct tisíc korun. „Znojemsko je blízko hranic. Je tam spousta pendlerů a lidí, kteří pracují v Rakousku, kde jsou lepší příležitosti a mnohem vyšší platové ohodnocení. Pokud člověk část života pracuje v zahraničí, na výši jeho českého důchodu se to projeví,“ vysvětlil ekonom Petr Pelc.