Lesy na Děvíně byly v minulosti pěstovány právě nejprve jako nízké. „Než aby lidé štípali tlusté kmeny, raději v kamnech zatápěli tenčími polínky. Na stavbu železnic nebo třeba krovů domů však potřebovali trámy z velkých stromů. Proto některé stromy nechávali dorůst do požadovaných rozměrů a vznikl tak les střední. Ve spodním patře byly výmladky na otop, v horním stromy na stavební dříví," přiblížil Vladan Riedl ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.

Postupně však podle něj lidé začali topit uhlím, polínka už nepotřebovali a lesníci začali pěstovat lesy vysoké. „V podstatě tak dva tvary lesů z České republiky vymizely a jsou nám nyní známy z historických materiálů, ze zahraničí a pouze při zevrubném průzkumu je můžeme najít přímo v terénu," konstatoval Riedl.

První letošní sněženky.
Konec zimy na dohled. Sněženky už svítí u cest. První květy pučí z kraje února

Ochránci přírody ve spolupráci s lesníky plánují se čtyřletým odstupem kácet části lesa, které na sebe navazují. „To umožní přesun pavouků, přelet motýlů na pestré koberce rostlin, jejichž semena ve stínu doposud odpočívala," nastínil Riedl.

Těžební zásahy by měly cirkulovat na necelých dvaceti hektarech na severních svazích Děvína. „Letos na jaře lesníci vytěží na šesti různých plochách 4,35 hektaru lesa. Na všech plochách jsou vyznačeny stromy, které zůstanou jako výstavky,“ zmínil Riedl.

Břeclavští začnou v dubnu s obnovou školního hřiště v Sovadinově ulici.
Opraví hřiště u žluté školy v Břeclavi a otevřou ho lidem: takto bude vypadat

Podle něj nevadí, pokud výmladky bohatě obrazí a lesy zhoustnou. V roce 2026 totiž dojde k dalšímu zásahu, kdy budou na třech plochách vytěženy zhruba dva hektary lesa. „V roce 2027 přibydou další tři plochy a postupně budou přibývat další tak, abychom se s těžebním zásahem vrátili na první plochy v roce 2042," doplnil Riedl.