Prvním ošetřeným místem je kraj lesa u červené turistické značky ze Soutěsky na Děvín, kde lesníci s ochránci přírody z okraje porostu vyřezali křoviny tak, aby vznikl prosvětlený přechodový pás mezi stepí a lesem. Rozsáhlejší těžba je pak u červené značky mezi Dolními Věstonicemi a Děvičkami.

Z méně hustého prosvětleného lesa bude těžit řada organizmů, které takové podmínky potřebují. „Teď bychom chtěli ve spolupráci s Lesy České republiky prosvětlování na Děvíně dělat častěji, aby se z toho stala pravidelná ochranářská činnost," řekl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Na jihu Moravy se přemnožili přástevník americký a bekyně.
FOTO: Větrolamy na Břeclavsku a Hodonínsku obsadily přemnožené housenky

Postupně se chtějí přesouvat z jednoho místa na další. „Předpokládáme, že se na prosvětlená místa pak budeme vracet zhruba po třiceti letech. Optimální by bylo prosvětlit na Děvíně nějaké porosty každý rok. Už jsme domluvení s Lesy České rpeubliky, že příští rok prosvětlí v této lokalitě další místo," podotkl Kmet.

Prosvětlování se týká podle Kmeta také národní přírodní památky Rendezvous u Valtic.